Autoritest

Dementsus pole ainult tervishoiusektori, ravimitööstuse või riigi probleem. See puudutab tervet ühiskonda. Eestis on hinnanguliselt 17000-21000 dementsussündroomiga inimest, kellest enamus on kahjuks diagnoosimata. Dementsus ei puuduta vaid patsienti, vaid ka tema lähedasi ja enamik peresid elavad vajalike teadmiste, abi ja toeta. Kõik abivajajad ei mahuks ka rohkema raha olemasolul olemasolevatesse ravi- ja hooldudasutustesse ning nende lähedased ei saaks vajalikul määral individuaalset nõustamist.

Soovist panustada dementsuse valdkonna arendamisse Eestis said kokku seltskond entusiaste, kelle seas oli füsio- ja tegevusterapeute, kliinilisi psühholooge, sotsiaaltöötajaid, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandega kokku puutuvaid riigiametnikke ning dementsusega inimeste lähedasi.

Üheskoos otsustati positiivsete muutuste algatamiseks moodustada Dementsuse Töögrupp (DTG). Töögrupp ei otsi probleeme, mis vajaksid riigireforme, suuri rahasummasid või liialt keerulisi lahendusi. Meie eesmärgiks on keskenduda lahendustele, mille loomine on meie endi võimuses.

Kodulehekülg www.dementsus.ee on üks selle grupi väljunditest.

Kodulehe algatajad ja autorid on Maarja-Liis Kütt, René Randver, Helen Pikkat ja Sandre Elland. Hilisemalt liitus meeskonnaga ka Kadi Epler.

Lehe loomisel on andnud mitmesugust nõu Hanna-Stiina Heinmets, Maris Randma ja Miret Tuur.

Üldkontakt info@dementsus.ee