DEMENTSUSE KOMPETENTSIKESKUSE UUDISKIRI nr 4 aprill 2020 

 

 
 
 
 
 

Hea uudiskirja lugeja!

Neljas uudiskiri ilmub eriolukorra ajal, mis on toonud uuendusi ka DKK töösse: dementsusega inimeste lähedastele tugigrupid toimuvad virtuaalselt, aktuaalsed on soovitused lähedastele pandeemia olukorras paremaks hakkama saamiseks. Uued DKK trükised on loetavad veebipõhiselt. Hea abiline hetkeolukorras on dementsuse info- ja usaldusliin, mille meeskond ootab kõnesid igal tööpäeval.

Selles uudiskirjas anname ülevaate sotsiaaltöö praktikutele toimunud koolitusest, Viljandis läbi viidud tantsulise teraapia projektist ning aitame orienteeruda dementsuse kliiniliste ravimiuuringute valdkonnas. Head lugemist! 

 
 
 
 
 

Koroonaviirus ja dementsus: soovitused riskide vähendamiseks 

 
 

Koroonaviirusse nakatumise osas on ohustatud eeskätt nõrgema immuunsüsteemiga inimesed ning haigestunute hulgas on kaitsetumad eriti eakad. Eestis elab Alzheimer Europe´i andmete põhjal hinnanguliselt 22 942 dementsusega inimest, neist  suur osa üle 60-aastased. Kuidas kaitsta keerulises olukorras oma lähedast?

 
 
loe edasi
 
 
 

Meie teenused

 

Virtuaalsed tugigrupid  

 
 

Koroonakriisi tõttu on suhtlemine liikunud virtuaalsetesse keskkondadesse. Ka tugigupid toimvad nüüd Skype'i vahendusel. Jälgi tugigruppide toimumise aegu meie kodulehel.

 
 
loe edasi
 
 
 

Info- ja usaldusliin ootab kõnesid 

 
 
 

 

Infoliinile saab helistada nõu saamiseks või eriolukorra ajal ka  lihtsalt suhtlemiseks, et vältida isolatsioonis tekkivat üksindust, ärevust ja depressiooni.

 
 
 

Meie tegevusvaldkonnad 

 
 
 

Tantsuline teraapia Viljandi haiglas  

 
 

Dementsuse Kompetentsikeskuse algatatud projekti raames otsustati pakkuda kerge kognitiivse häirega inimestele kolme kuu jooksul võimalust osaleda tantsulise liikumise grupiteraapias. Mäluhäiretega inimestele avaldas see oodatud mõju – paranes koordinatsioon, tõusis meeleolu ja elavnes sotsiaalne suhtlemine. Osalejad ootavad pilootprojektile järge.

loe edasi
 

Teistmoodi lähenemised sotsiaaltöös 

 
 

Sotsiaaltöö praktikud Tartust, Pärnust, Jõgevalt, Türilt, Põlvast, Kohtla- Järvelt, Viljandist, Tallinnast ja Keilast võtsid kolmel päeval osa Dementsuse Kompetentsikeskuse korraldatud koolitustsüklist. Koosloome meetodit rakendava koolituse eesmärgiks oli jõuda uute lahendusteni nii tavapäraste kui keerulisevõitu juhtumitega. 

Koolitusel jõuti lahendusteni, mida saab ellu viia  väikeste sammude haaval, lihtsalt on vaja teha midagi veidi teistmoodi kui tavapäraselt.

 
 
loe edasi
 
 
 

Ilmusid raamat ja ajakiri 

Selle aasta alguses ilmus Ülla Linnamäe ja Merle Variku raamat “Alzheimeri tõbi sinu lähedasel. Soovitused dementsusega pereliikme hoolduseks”. Esimene dementsuse teemale keskendunud ajakiri Elu Dementsusega nägi samuti trükivalgust. Nii raamatut kui ajakirja on võimalik lugeda ka veebis.

loe raamatut
loe ajakirja
 

Mida tehakse dementsuse teemal  Eestis ja maailmas

 

Kliinilised uuringud     

Millal leitakse  dementsust põhjustavate levinumate haiguste ravimiseks ravim? Eelmise aasta lõpus oli Euroopa riikide patsiente kaasavaid Alzheimeri tõve II faasi ravimiuuringuid  käimas 17 ning III faasi uuringuid 13.  Mis on kliiniline  ravimiuuring ja kui palju on lootust uute ravimite turuletulekus? 

loe edasi
 

10 soovitust eriolukorra ajal 

Kui dementsusega lähedane on hooldekodus  

loe edasi
 

Kui dementsusega inimene elab üksi

loe edasi
 

Omastehooldajale   

 

 
 
loe edasi