DEMENTSUSE KOMPETENTSIKESKUSE UUDISKIRI nr 5 juuli 2020 

 

 
 
 
 
 

Hea lugeja!

Dementsuse Kompetentsikeskuse uudiskirjad on ilmunud juba aasta jagu. Seekord on tähelepanu koolitustel, mida saab igaüks läbida jäädes oma arvuti taha. Dr Katrin Põld avab une ja dementsuse seoseid. Valmis on ülevaade omavalitsuses pakutavatest teenustest, mida vajavad mäluhäiretega inimesed. Lähedased saavad vastata küsimustikule, mille kaudu saadud info aitab arendada teenuseid ja avada teemasid.  

Head lugemist!

 
 
 
 
 

Meie teenused

 
 
 
 

Videoloengud 

Koolitus ei pea tingimata toimuma klassi- või konverentsiruumis. DKK pakub 10–20-minutilisi videoloenguid, mida saab igaüks vaadata endale sobival ajal.  Esimeste loengute teemadeks on suhtlemistehnikad dementsusega inimestega ning Alzheimeri tõve sümptomid, ennetus ja ravi.  Loengud sobivad nii lähedastele kui spetsialistidele. 

vaata videoloenguid
 
 
 

Veebikoolitus lähedastele ja spetsialistidele 

Juunis toimus dementsussündroomi käsitlev veebiseminar lähedastele ja spetsialistidele. Seminari teemadeks olid dementsuse tekkepõhjused ja sümptomid, diagnoosimine, dementsusega kaasnevad probleemid ja riskid, ravi ja sekkumise üldpõhimõtted. Seminari teine pool keskendus soovitustele ja näidetele, kuidas dementsusega inimest toetada ja temaga suhelda ning mil viisil keskkonda kohandada. Seminari saab järele vaadata, kui pöördute DKK poole parooli saamiseks. 

 
 
loe edasi
 

Vebinar kliinilistele psühholoogidele

Maikuus toimunud veebiseminar "Varajane kognitiivse häire hindamine" oli suunatud kliinilistele psühholoogidele. Seminari ettekanded on kättesaadavad DKK kodulehelt ning seminari saab järele vaadata. Järelevaatamiseks küsige parooli DKK-lt. 

loe edasi
 

DKK  esimese poolaasta tegemised

Esimese poolaasta eriolukord kiirendas virtuaalsete teenuste loomist. DKK alustas virtuaalsete tugigruppidega, veebiseminaridega ja videoloengutega. 

loe edasi
 

Meie tegevusvaldkonnad 

 
 
 

Dementsusesõbraliku asutuse märgis 

Alates augustist 2020 on üldhooldust pakkuvatel asutustel võimalik taotleda dementsusesõbraliku asutuse märgist.  Mida annab märgis asutusele ja mida ütleb kliendile? Milline on dementsusesõbralik asutus ja kuidas märgist taotleda saab?

loe edasi
 

Kohalike omavalitsuste teenused 

Erinevad sotsiaalteenused peaksid toetama dementsusega inimesi ja nende peresid. Dementsuse Kompetentsikeskus koostas kaardistuse dementsusega inimestele sobivate teenuste kohta kõikides kohalikes omavalitsustes. Kaardistuse alusel on tehtud analüüs teenuste kättesaadavusest, peamistest probleemidest ja headest praktikatest. 

vaata kaardistust
loe analüüsi
 

Unehäire – kas dementsuse põhjus või tagajärg?  

Neuroloog Katrin Põld kirjutab, kuidas on seotud uni ja dementsus. Uni on keeruline protsess, mis mõjutab ajutegevust. Unehäired, meeleoluhäired ja kognitiivsed häired on omavahel tihedalt seotud.  

loe edasi
 
 
 

Uurimus dementsuse käsitlusest õppekavades

Õppeasutustes käsitletakse dementsuse teemat mitte eraldi õppeainena, vaid teiste teemade raames, selgus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude uurimistööst.  Töö toob välja, millised peaksid olema baaspädevused töös dementsussündroomiga inimestega. 

loe artiklit
 

Küsitlus lähedastele 

DKK soovib saada tagasisidet lähedastelt kogemusnõustamise ja juriidiliste küsimuste teemadel. Vastused on anonüümsed ja vastamine võtab kümmekond minutit. 

vasta küsitlusele
 

Mida tehakse dementsuse teemal  Eestis ja maailmas

 

WHO Eesti profiil 

Kevadel avaldas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) andmed dementsuse valdkonna võimekuse kohta Eestis. Tegemist on riigipoolse enesehindamisega, mis tähendab, et Eesti on täitnud WHO koostatud laiapõhjalise küsimustiku, andes ülevaate hetkeolukorrast. Hinnati kolme olulist valdkonda: poliitikakujundust, teenuste osutamist ning infosüsteeme ja teadus-arendusalast võimekust.

vaata Eesti profiili
 

Üritused 

Konverentsid tulekul 

Millised rahvusvahelised konverentsid ja seminarid on ees ootamas sel aastal ja edaspidi. Kas konverents toimud veebis ja kuidas on võimalik registreerida: DKK annab ülevaate. 

loe edasi