Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Dementsuse Kompetentsikeskus

Kompetentsikeskuse visiooniks on tagada dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele inimväärne elu Eestis.

Kompetentsikeskuse eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti, viies ellu tegevusi, mis tõstavad inimeste teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest ning parandavad tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust.

Keskuse ülesanne on pakkuda nõustamisteenust nii dementsusega inimestele, nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele, tõsta sihtgrupiga töötavate spetsialistide pädevust, korraldada teavituskampaaniaid jms. Üle-eestilise kompetentsikeskuse tegevus põhineb haridus-, teadus- ja arendusasutuste, tervishoiu-, hoolekande- ning tugiteenust pakkuvate asutuste ja avaliku sektori vahelisel koostööl ning tegeleb terve valdkonna arendamisega.  Luuakse maakondlikud koostöövõrgustikud, kuhu kaasatakse kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja muud piirkonnas tegutsevad võtmeisikuid. Üle-eestiliselt viiakse läbi kontaktnõustamisi nii dementsusega inimestele ja nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele.

Dementsuse Kompetentsikeskuse loomisesse panustas aastatel 2018-2021 MTÜ Elu Dementsusega koos partneritega SA Viljandi Haigla, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Alates 1. jaanuarist 2022 jätkab Dementsuse Kompetentsikeskus Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatuna tegevust sihtasutuses Koeru Hooldekeskus.

Nõukogu, juhtrühm ja eksperdid

Dementsuse Kompetentsikeskuse juhtimisstruktuur koosneb nõukogust ja juhtrühmast ning ekspertidest.

Nõukogu olulisemad ülesanded on kalendriaasta aruande kooskõlastamine ja oluliste teemade juures otsustusõigus. Nõukogusse kuulub iga lepingupartneri poolt 1 juhtkonna esindaja:

  • Ulla Preeden (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
  • Priit Tampere (SA Viljandi Haigla)
  • Jelena Leibur (SA EELK Tallinna Diakooniahaigla)
  • Piret Kuusküll (MTÜ Elu Dementsusega)

Juhtrühmas on iga partneri poolt kuni 2 hääleõiguslikku liiget. Juhtrühm tagab kompetentsikeskuse töö kvaliteetse ja õigeaegse teostamise ning juhtrühma liikmed tegutsevad aktiivselt strateegiliste eesmärkide täitmise nimel.

Juhtrühma kuuluvad:

  • Merle Varik, Janika Pael ja Eve-Merike Sooväli (Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5, 50411 Tartu)
  • Katrin Kaarma, Elena Erm, Triinu Rõigas (SA Viljandi Haigla, Pärna tee 3, Jämejala küla, Viljandi vald, 71024 Viljandi maakond)
  • Anu Varep, Anna Vesper (SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, Tallinn, Hiiu 42)
  • Hanna-Stiina Heinmets ja Miret Tuur (MTÜ Elu Dementsusega, Tallinn, Sirge 2)

Kompetentsikeskuse tegevjuht on Miret Tuur (telefon 5341 4729).

Dementsuse Kompetentsikeskuse põhimeeskonda kuuluvad ka:

Kadi Neubauer (infoliini ja tugigruppide projektijuht)

Hanna-Stiina Heinmets (tugigruppide juht)

Katre Pall (sotsiaalhoolekande arendusjuht)

Ere Naat (assistent ja Dementsuse Sõprade projektijuht)

Lisaks juhtrühma liikmetele ja põhimeeskonnale teostavad erinevaid tegevusi ka Dementsuse Kompetentsikeskuse eksperdid.

Dementsuse Kompetentsikeskuse strateegiliste eesmärkide täitmiseks tehakse poolaasta kaupa detailne tegevuskava, meediaplaan ja eelarve. Need on olulised dokumendid, mis kooskõlastatakse ka Sotsiaalministeeriumiga.

Dementsuse Kompetentsikeskuse juhtpartneriks on MTÜ Elu Dementsusega, mittetulundusühingu kaudu toimuvad ka kogu kompetentsikeskuse arveldamistega seotud tegevused. Partnerite omavahelist koostööd reguleerib 4 konsensusliku partneri  (MTÜ Elu Dementsusega, SA Viljandi Haigla, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool) koostööleping.