Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Dementsuse Kompetentsikeskus

Visioon ja missioon

Dementsuse Kompetentsikeskuse visiooniks on tagada dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele inimväärne elu Eestis.
Dementsuse Kompetentsikeskuse missioon on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti, viies ellu tegevusi, mis tõstavad inimeste teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest ning parandavad tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust.

Dementsuse Kompetentsikeskuse väärtused

Dementsuse Kompetentsikeskus seab oma igapäevase tegevuse ja koostöö sihiks aidata kaasa neljale lihtsale ja igale inimesele olulisele eesmärgile: püüda dementsust ennetada ja varakult diagnoosida ning võimalikult hästi dementsusega elada ja väärikalt surra.
DKK strateegilises plaanis on silmas peetud ka organisatsiooni Alzheimer Europe strateegilises plaanis 2020-2025 väljendatud aluspõhimõtteid, mille kohaselt igal dementsusega inimesel on õigus:
• õigeaegsele diagnoosile;
• kvaliteetsele diagnostilisele toele;
• isikukesksele, koordineeritud ja kvaliteetsele hooldusele kogu elu jooksul;
• võrdsele juurdepääsule ravile ja terapeutilistele sekkumistele;
• olla austatud üksikisikuna oma kogukonnas.

Meeskond ja kontaktid

Telefon: 527 9775, e-post: pipiliis@koeruhk.ee

e-post: konsultant@koeruhk.ee

e-post: arendus@koeruhk.ee

Telefon: 5814 2984, e-post: dkk@koeruhk.ee

Strateegiline plaan 2023-2027
 • Info- ja usaldusliin

  644 6440

  Oleme info ja nõustamisega toeks dementsusega inimestele ja nende lähedastele

 • INFO- JA USALDUSLIIN

  644 6440

  Pakume nõustamist ja abi teenusepakkujatele dementsusega inimestele osutatavate teenuste kvaliteeedi tõstmiseks

 • INFO- JA USALDUSLIIN

  644 6440

  Meie meeskond aitab kaasa dementsususe alase teadlikkuse ning teenuste kvaliteedi arendamisele kogu Eestis