Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

TAGASISIDEKÜSIMUSTIK KOOSTÖÖPARTNERITELE

Lugupeetud koostööpartner! Dementsuse Kompetentsikeskus on loodud 2018. aastal septembris eesmärgiga aidata parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti, viies ellu tegevusi, mis tõstavad inimeste teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest ning parandavad tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust. Eesmärgi täitmisel on oluline koostöö tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonna spetsialistide ja teenuseosutajatega. Soovime koostööd parendada ning õppida teie tagasisidest ja headest nõuannetest! Palume vastata järgmistele küsimustele: