Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Veebilehekülje dementsus.ee loojad

Soovist panustada dementsuse valdkonna arengusse Eestis said 2016. aastal kokku seltskond entusiaste, kelle seas oli nii füsio- ja tegevusterapeute, kliinilisi psühholooge, sotsiaaltöötajaid, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandega kokku puutuvaid riigiametnikke kui ka dementsusega inimeste lähedasi. Üheskoos otsustati positiivsete muutuste algatamiseks moodustada dementsuse töögrupp ehk lühidalt DTG. Koostööst sündis veebilehekülg dementsus.ee.

Veebilehe dementsus.ee algatajad ja autorid olid DTG liikmed Maarja-Liis Kütt, René Randver, Helen Pikkat ja Sandre Elland. Hilisemalt liitus meeskonnaga ka Kadi Epler. Lehekülje loomisel andsid mitmesugust nõu Hanna-Stiina Heinmets, Maris Randma ja Miret Tuur. Lehe sisu arendamine ja täiendamine jätkus aastatel 2018-2021 MTÜ Elu Dementsusega juhitud projekti käigus. Nüüdseks on dementsus.ee saanud osaks Dementsuse Kompetentsikeskuse veebikeskkonnast, DTG liikmete nõusolekul kasutanud loodud kirjalikke materjale rubriigis „Dementsus”.

Meie kõigi jaoks on oluline, et dementsuse valdkonna oluline informatsioon on inimeste jaoks mugavalt ja ühest kohast leitav. Olete lahkesti oodatud andma märku võimalikest vigadest või saatma infot, mida peaks veebilehele lisama!