Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Kohaliku omavalitsuse abi

Kohalike omavalitsuste (KOV) poolt pakutav tugisüsteem on piirkonniti erinev. Võimalus on saada abi nii toetuste kui ka teenuste osas, sõltuvalt sinu elukohast. Iga abivajaja olukorda ja abivajadust hinnatakse ning seejärel pakutakse temale vajalikke teenuseid, mis võivad olla nii tasuta kui tasu eest. Sotsiaalteenuste eest küsitava tasu suurus ei tohi aga olla abivajajale takistuseks teenuste saamisel.

Vaata ka Sotsiaalkindlustusameti koostatud juhist „Mida teha, kui lähedane vajab hooldust?“

Näited võimalikest teenustest ja abist:

  • sotsiaaltransporditeenus;
  • koduhooldusteenus;
  • tugiisikuteenus;
  • päevahoiuteenus;
  • psühholoogiline, sotsiaal- ja võlanõustamine.

Täpsemate võimaluste teadasaamiseks pöörduge oma elukohajärgse linna- või vallavalitsuse sotsiaaltöötaja või sotsiaaltöö spetsialisti poole. Spetsialist viib läbi esmase nõustamise, aitab välja selgitada abivajaduse ning annab infot omavalitsusepoolsete võimaluste osas.

Kohaliku omavalitsuse spetsialistid annavad nõu ka eestkoste seadmise vajaduse korral ja olukorras, kus kodus ka kõrvalabiga enam turvaliselt ei ole võimalik hakkama saada ning vajate nõu ja abi hooldekoduteenuse leidmisel.

Kohalike omavalitsuste poolt pakutavate teenuste kohta saad lugeda ka sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

KOV-de kontaktid leiad eesti.ee portaalist.