Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Keskkonna kohandamine dementsusega inimese vajadustele vastavaks

Sobiva füüsilise keskkonna puudumine on sageli põhjusteks, miks dementsusega inimesed ei saa oma kodus enam turvaliselt hakkama ning kahjuks on palju ka hoolekandeasutusi, kus sobivate tingumuste puudumisele viidates dementsusega inimesi teenusele ei võeta. Eestis on siiski ka hulk hoolekandeasutusi ja omavalitsusi, kes on juba taotlenud toetusi ja panustanud omavahendeid füüsilise keskkonna kohandamiseks.

Tõhusat abi dementsusega inimestele ja nende lähedastele pakume nõuannetega keskkonna kujundamiseks ja kohandamiseks ning nutikate teenuslahenduste soovitamisega. Nii kodudes kui hoolekandeasutustes on võimalik läbi mõtelda ning oma võimalusi arvestades kasutusele võtta paremini toimivaid ruumilahendusi, toetavaid märgistusi, sobivaid abivahendeid ning näiteks erinevaid andureid, mis aitavad dementsusega inimese heaolu ja tavapärast aktiivsust jälgida, GPS seadmed, digitaalne päevaplaneerija jm.

2019. aasta oktoobris valmis Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt loodud kontseptsioon Innovaatiline maja dementsusega inimestele
Kontseptsiooni lisad:
Lisa 1: Haljasalad dementsusega inimestele
Lisa 2: Disaini printsiibid
Lisa 3: Parimad praktikad ja näited dementsuse küladest.

2018. a suvel teostas MTÜ Elu Dementsusega Sotsiaalministeeriumi tellimusel ka ekspertanalüüsi dementsusega inimeste füüsilise keskkonna kohandamise kohta hoolekandeasutuses, millest saab samuti suuniseid ja viiteid sobiva keskkonna loomiseks.

Kui vajate nõuannet, võtke ühendust Dementsuse kompetentsikeskusega ning leiame koos sobivad lahendused!