Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Sotsiaalhoolekande strateegilised eesmärgid

Olulised märksõnad: teenuste, abi ja pädevuste kaardistamine ja koostöövõrgustike loomine; pädevuse ja kompetentsi arendamine ja teenuseosutajate võimestamine

Lähtudes dementsusega inimeste vajadustest on sotsiaalhoolekandel keskne roll vajaminevate teenuste loomisel sihtgrupile. Piirkondlikult on dementsusega inimestele ja nende lähedastele pakutavad teenused väga ebaühtlaselt kättesaadavad või puuduvad üldse.

Dementsuse Kompetentsikeskuse sotsiaalhoolekande fookusvaldkonna strateegilised eesmärgid on järgmised:

  1. Toimiva maakondliku koostöövõrgustiku loomine, spetsialistide koolitamine, kes nõustavad oma piirkonna elanikke, vajadusel küsivad ekspertnõu kompetentsikeskuselt ning osalevad dementsusega inimeste teenuste arendamises.
  2. Hoolekandeasutusele dementsussõbraliku teenuse osutamise juhiste ja dementsussõbraliku märgi saamiseks kvalifitseerumisstandardi välja arendamine
  3. Luua ja pakkuda ekspertnõustamisteenust ja koolitusi sobiliku keskkonna, teenuse sisu ja võimaluste osas tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektorile