Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Teenused

Info- ja usaldusliin

Dementsuse info- ja usaldusliin on Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt pakutav teenus, kust saavad nõu nii dementsussündroomiga inimesed, nende lähedased kui ka spetsialistid ja tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad.

Info- ja usaldusliini number on 644 6440. 

Infoliin pakub võimalust anonüümseks nõuküsimiseks, aitab peale diagnoosi uues olukorras orienteeruda, aitab aru saada haiguse olemusest ning leida kõige parema olemasoleva abi ja nõu võimalikult kodukoha lähedal.

Dementsuse usaldus- ja infoliin on avatud igal tööpäeval ning infoliinile vastavad spetsialistid annavad kogemuste põhjal esmaseid praktilisi soovitusi ja aitavad leida infot vajaliku teenuse kohta. Kui telefoni teel jääb mõni probleem lahendamata, siis pöörduja soovil nõustatakse teda edasi personaalselt, kaasates vajadusel erialaspetsialiste.  

Infoliin on avatud esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 09:00–16:00 ning kolmapäeval kell 15:00–20:00. Infoliini number on 644 6440, helistaja tasub kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.

Ajal, mil infoliin ei tööta, võib küsimused saata e-kirjaga aadressile dkk@koeruhk.ee

Personaalnõustamine

Pakume personaalset nõustamist dementsusega inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad põhjalikumat ärakuulamist ja lahenduste leidmiseks spetsialistiga kohtumist. Personaalne nõustamine pakub inimestele tuge ja praktilisi soovitusi parimate lahendusteni jõudmiseks. Pöördujatele tagatakse anonüümsus ja teenus on tasuta.

Personaalseks nõustamiseks lepitakse inimesega kokku temale sobiv aeg ja koht, mille käigus toimub individuaalne suhtlus.

Soovi korral kirjuta aadressile dkk@koeruhk.ee või helista  info- ja usaldusliinile 644 6440.

Ekspertnõustamine asutustele

Ekspertnõustamisteenus on mõeldud dementsusega inimeste teenuseosutajatele (hoolekandeasutused, õendusabi, koduteenuse pakkujad, hooldajad, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, päevakeskused jt), kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande valdkonna töötajatele ja valdkonna juhtidele.

Ekspertnõustamine pakub tuge sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna töötajale, et leida õige viis ja suund dementsusega seotud küsimuse lahendamisel, nõustatakse ka dementsusega inimesele sobiva keskkonna ja teenuse sisu osas.

Ekspertnõustamiseks lepitakse spetsialistiga kokku temale sobiv aeg ja viis kohtumiseks (sh virtuaalne), mille käigus toimub spetsialisti individuaalne nõustamine.
Teenus on tasuta. Soovi korral kirjuta aadressile dkk@koeruhk.ee või helista  infoliinile 644 6440.

Koolitused

Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab dementsuse alaseid koolitusi sotsiaalhoolekande valdkonna spetsialistidele ning dementsusega inimeste lähedastele.
Kui aga soovite, et aitame Teid dementsusealase koolituse korraldamisel oma kollektiivile, siis kirjutage e-posti aadressile dkk@koeruhk.ee või helistage tel: 5814 2984.
Aitame Teid heameelega!