Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Omastehooldaja asendamise teenus

Omastehooldaja on inimene, kes hooldab (enamasti tasuta) oma pereliiget või lähedast, kel on tuvastatud krooniline haigus, erivajadus või muu pikaajaline tervise puudujääk või hooldusvajadus, tehes seda väljaspool oma kutse-või ametlikku tööd. Tasustamata järjepidev pereliikme toetamine igapäevaelu toimingutes on ka kultuuriliselt esmaselt perekonna ülesanne kuid omastehooldajate koormus on väga suur ning väga vajalik on tugi, mis võimaldab hooldajal leida aega ka enda jaoks, kergendab hooldaja rolliga toimetulekut.

Kui hooldate oma lähedast, uurige oma elukohajärgsest omavalitsusest võimalust saada abi koduhooldustöötaja, päevahoiu, sooja toidu kojutoomise või muude toetavate teenuste näol. Selleks, et suuta abistada, peab abistaja kindlasti ka enese tervise ja heaolu peale mõtlema! Tuge ja lisainfot leiate ka Eesti Omastehoolduse ühingu veebilehelt.

Näiteks Tallinna linn pakub omastehooldaja asendamise teenust. Teenuse eesmärk on kliendi hooldamine olukorras, kus omastehooldaja vajab lühiajaliselt puhkuse ja vaba aja kasutamiseks hoolduskoormusest vabastamist. Teenust osutatakse hooldajaks määratud inimestele ja teiste suure hooldusvajadusega inimeste hooldajatele hooldatava kodus juhul, kui omastehooldaja ja tema hooldatava elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.