Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Päevakeskused

Päevakeskused on tööpäevadel päevasel ajal hooldusteenust osutavad asutused. Need võivad asuda näiteks hooldekodudes või omavalitsuse sotsiaalkeskustes. Mõnes päevakeskuses pakutakse lisaks tavahooldusele ka arendavaid tegevusi, soodustatakse suhtlemist, puhkust, kehalist aktiivsust, mälutreeningut ja töösarnaseid tegevusi.

Päevahoiuteenuse maksumus sõltub enamasti asutuse poolt määratud teenuse hinnast ning toitlustuse ja vajaduspõhiste hooldustarvete maksumusest. Tallinna linn pakub ka päevahoiuteenust, mille maksumus on suures osas linna poolt hüvitatud. Sellele teenusele on võimalik saada perearsti või psühhiaatri suunamiskirjaga ning teenuse vajaduse peab kinnitama ka elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Soovitame oma kodukoha lähedal saadaolevate võimaluste kohta teabe saamiseks ühendust võtta elukohajärgse omavalitsusega.

Hoolde- ja päevakeskuste kontakte leiab kodanikuportaalist www.eesti.ee.

Päevakeskused Tallinnas mäluhäiretega inimestele

Tallinnas on 3 päevakeskust (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusabikliinik, Mustamäe Päevakeskus, Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus), kes pakuvad dementsusega inimestele päevahoiu teenust. Loe informatsiooni siit!

Tallinnas on päevahoiu teenuse standard järgmine:

Mäluhäiretega isikute päevahoiu teenus

Mäluhäiretega isikute päevahoiuteenuse eesmärk on tagada dementsuse diagnoosiga liikumisvõimelisele täiskasvanud isikule päevane hooldus, järelevalve ja toimetulekut toetavad tegevused.

Teenus sisaldab:

  • kliendi hooldamist ja abistamist igapäevaelu toimingutes;
  • mälu toetavaid tegevusi;
  • tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks;
  • huvi- ja loovtegevusi;
  • puhkamisvõimalusi;
  • toitlustamist.

Teenust ei osutata isikule:

  • kes põeb aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis nakkushaigust;
  • kelle juhtiv psüühikahäire on sõltuvus alkoholist ja/või narkootilistest ainetest;
  • kes on agressiivne, sh käitub vägivaldselt, ohustades nii ennast kui kolmandaid isikuid.

Teenust osutatakse hoolekandeosakonna teadmisel.

Teenuseosutaja sõlmib kliendiga lepingu.

Teenust osutatakse tööpäeviti. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab teenuseosutaja. Päevakeskus on avatud vähemalt 11 kuud aastas.

Viie inimese kohta peab olema vähemalt üks hooldustöötaja või tegevusjuhendaja. Hooldustöötaja või tegevusjuhendaja peab olema vähemalt keskhariduse ja erialase ettevalmistusega.

Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ning säilitab inimest puudutava info klienditoimikus. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, kokkulepped, tegevused jms.