Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Tegevused Euroopas

Meie hea partner MTÜ Elu Dementsusega (esindades ka Dementsuse Kompetentsikeskust) on mäluhäiretega inimeste erinevate Euroopa riikide esindusorganisatsioone koondava katuseorganisatsiooni Alzheimer Europe eelliige (alates 2018. aasta oktoobrist). Eelliikmelisus annab õiguse osaleda kõikidel Alzheimer Europe poolt korraldatavatel korralistel liikmete kohtumistel ja üritustel ning saada informatsiooni dementsuse valdkonnas toimuvatest arengutest Euroopas. Eelliikmelisus ei anna hääleõigust osaleda organisatsiooni otsuste tegemisel.

Vasakult Hanna-Stiina Heinmets, Mari Rull, Jean Georges, Miret Tuur
Vasakult Hanna-Stiina Heinmets, Mari Rull, Jean Georges (Alzheimer Europa tegevjuht), Miret Tuur

 

Eesti esindaja Miret Tuur Soome ja Taani esindajatega
Eesti esindaja Miret Tuur Soome ja Taani esindajatega

Alzheimer Europe´i liikmetele korraldatud koosolekutel on MTÜ Elu Dementsusega esindajad osalenud 2018. aasta detsembris ja 2019. aasta veebruaris. Luksemburgis asuva peakontoriga organisatsiooni 2019. aasta tegevusplaanis on prioriteetideks:

  • anda hääl dementsusega inimestele ja nende lähedastele;
  • muuta dementsus Euroopa prioriteediks;
  • tegeleda dementsuse teemas inimõigustega;
  • toetada dementsuse-alaseid uuringuid;
  • võimestada dementsusliikumist Euroopas.

Lisaks on organisatsioon kaasatud väga paljudesse ülemaailmsetesse projektidesse ning organisatsioonil on pikaajalisem strateegia.

2019. aasta 23. oktoobril toimus Hollandis Haagis Alzheimer Europe´i korraldatav iga-aastane üks Euroopa olulisemaid dementsuse valdkonna konverentse. Konverentsi teemaks oli „Luues väärtuslikke kontakte“. Dementsuse Kompetentsikeskuse esindajad osalesid konverentsil kahe nö „posterettekandega“: „Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevuste tutvustus“ ja „Ülevaade dementsusega inimeste lähedaste tugigruppidest Eestis“.

2018. aastal toimus konverents Hispaanias Barcelonas, teemaks oli siis „Dementsus Euroopa prioriteediks“.

Eesti saab dementsusega seotud arenguid Euroopale tutvustada Alzheimer Europe uudiskirja kaudu, näiteks märtsis 2019 tutvustati dementsuse infoliini tööd, tugigruppidega seotud arenguid, märtsis Tartus toimunud konverentsi jm.