Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Tööandja teavitamine

Dementsus esineb sagedamini eakate hulgas ning eakate tööhõive on tööealistest inimestest madalam. Töövõime võib algava dementsuse tõttu häiruda. Sõltumata vanusest ja haigustest võiks iga töövõimelise inimese eesmärgiks olla võimalikult pikaajaline töötamine.

Dementsuse varajases staadiumis ei pruugi harjumuspärased tegevused ka töökohal raskusi valmistada. Tähtis on võimalikult varakult märgata, millistes olukordades probleemid tekivad. Kindlasti ei tohiks lasta oma hirmul sümptomite süvenemise ees mõjutada end võimalikult kiiresti töökohast loobuma.

Tööandja informeerimine ja töökoha säilitamine

Parim probleemide ennetamise viis on informeerimine ja lahenduste leidmisele orienteeritud arutelu tööandjaga, sest ettevõtte eesmärkidega kooskõlas olevate töötulemuste puhul pole tööandja huvitatud töötaja asemele kellegi teise otsimisest. Tööandja informeerimine võimaldab olukorrast ausalt rääkida ning saada tagasisidet juba esimeste raskuste tekkimisel. Samuti võib tööandja vajadusel pakkuda mõnevõrra lihtsamat ja struktureeritumat tööd. Dementsussündroomiga töötaja jaoks sobivate tööülesannete kohta võib infot anda ka neuroloog või neuropsühholoog.

Vähenenud töövõime või töövõimetus

Töövõime hindamiseks on vaja pöörduda Töötukassa poole. Seda saab teha Töötukassa kodulehel.

Vähenenud või puuduva töövõime kindlaks tegemise järel on võimalik taotleda ka töövõimetoetust.