Dementsuse Kompetentsikeskus arendas eelmisel aastal veebipõhiste teenuste pakkumist

2020. aasta märksõnaks oli ka dementsuse valdkonnas koroona ja sellest tulenevad piirangud, mis viisid paljud kavandatud tegevused veebipõhiseks. Dementsuse Kompetentsikeskus korraldas eelmisel aastal veebi vahendusel dementsusega inimeste lähedaste tugigruppide kokkusaamisi, nõustas üksikisikuid või peresid, korraldas konverentsi ja koolitusi ning alustas kodulehe kaudu vaadatavate õppevideoloengute seeriaga.

Tugigrupid virtuaalseteks

Eelmise aasta alguses jõudis Dementsuse Kompetentsikeskus koostöös MTÜ-ga Elu Dementsusega avada uued dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigrupid Lääne-Nigulas (Kundas), Türil ja Kohtla-Järvel. Siis jõudis koroonalaine Eestisse ning tuli mõelda, kuidas ilma füüsilise kogunemiseta saaks lähedasi toetada. See oli ajendiks alustada tugigruppide tööd ja nõustamist ka virtuaalselt.

Virtuaalses tugigrupis võivad osaleda ka need, kes muidu ei saaks kodust lähedase hoolduskoormuse tõttu eemale minna või kelle piirkonnas puudub tugigrupp. Eelmisel aastal koguneti virtuaalselt üheksa korda. Virtuaalses tugigrupis on läbiviijal vaja esmalt võita osalejate usaldus. Kogemuste kasvades oli näha, et on hea, kui tugigrupi kokkusaamine algab koolitusega, mille jooksul osalejad õpivad tugigrupi läbiviijat tundma ning usaldama. Edasi ollakse juba valmis ka ise veebi teel avatud olema, küsimusi esitama ja üksteist toetama.

Kui olud võimaldasid, jätkasid tegevust ka kontaktkohtumistega tugigrupid – need said esimesel poolaastal kokku 34 ning teisel poolaastal 30 kohas üle Eesti. Tugigruppides osales eelmisel aastal 301 inimest.

Teisel poolaastal õnnestus avada uus tugigrupp ka Tallinnas Kristiine linnaosas. Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp tegutseb 21 Eesti piirkonnas, katmata on ainult Põlva-, Valga- ja Hiiumaa – neis maakondades planeeritakse tugigrupp avada selle aasta jooksul.

Personaalseid nõustamisi oli eelmisel aastal 119. Uudne oli osutada nõustamisteenust Zoomi platvormil – see võimaldab korraga nõustada tervet perekonda ka siis, kui pereliikmed elavad erinevates kohtades.

Ekspertnõustamisteenuseid osutati eelmisel aastal 54 spetsialistile. Küsiti nõu nii uute hooldekodude rajamisel kui ka kohandamisel ning kompetentsikeskuse spetsialiste kaasati keerulisemate hooldekodudes või muude teenusepakkujate juures ette tulnud situatsioonide lahendamisse.

Veebikoolitused on järelvaadatavad

Dementsuse Kompetentsikeskus korraldas eelmisel aastal seminare, koolitusi ja rahvusvaheliste esinejatega konverentsi. Koroonakriisi ajendil pidi Dementsuse Kompetentsikeskus ka paljud koolitused viima veebipõhiseks. Veebikoolituste eeliseks tavakoolitustega võrreldes on järelvaatamise võimalus kodulehe kaudu www.eludementsusega.ee. Nii saavad seda kasutada ka need, kel polnud võimalik koolitusest kohapeal osa võtta.

Veebipõhiselt korraldati eelmisel aastal seminar kliinilistele psühholoogidele ning interaktiivseid eesti- ja venekeelseid veebikoolitusi dementsusega inimeste lähedastele ja spetsialistidele. Õnneks oli septembris võimalik läbi viia ka silmast silma koolitusi: Viljandis kogunes üle saja inimese teabepäevale „Professionaalsuse, seaduslikkuse ja inimlikkuse haprad piirid“ ning kokku saadi ka seminaril Laulasmaal, kus räägiti erinevate teraapiate võimalustest dementsusega inimeste heaolu tagamisel.

Septembris ja oktoobris sai läbi viia ka kohalike omavalitsuste spetsialistidele suunatud kahepäevase teenuste disainil põhineva koosloomekoolituse, kus jõuti mudeldada dementsusega inimestele mõeldud päevahoiu teenust.

Novembris toimus enam kui 300 osalejaga rahvusvaheline veebikonverents „Dementsusega inimese hooldekodu – nagu oma kodu“.

Täiesti uus teenus, millega kompetentsikeskus eelmisel aastal alustas, on kodulehe kaudu vaadatavad õppevideod. Võimalus on jälgida õppevideoid, milles on teemaks Alzheimeri tõve ennetamine, diagnoosimine ja ravi; õpetused kerge, mõõduka ja sügava dementsusega inimestega suhtlemistehnikateks ning muusikateraapia mõju dementsusega inimestele.

Esimesed sotsiaalreklaamid, mis tõstavad üldsuse teadlikkust dementsusest, valmisid septembris, rahvusvahelisel Alzheimeri kuul. Sotsiaalreklaamid on samuti igal ajal vaadatavad kodulehe kaudu.

Algas Dementsuse Sõprade liikumine ja kasutusele tuli dementsussõbraliku asutuse märgis

Septembris alustati Dementsuse Sõprade liikumisega, teisel poolaastal korraldati neli infotundi, mille käigus liitus Dementsuse Sõpradega 50 inimest.

Dementsusesõbraliku asutuse märgise taotluste vastuvõttu alustati samuti septembris. Praeguseks on märgise saamise kriteeriumid täitnud kolm hoolekandeasutust: Benita Kodu, SA Koeru Hooldekeskus ja Häädemeeste Eakate Kodu.

 Dementsuse info- ja usaldusliin saab peagi kaheaastaseks

Kaks aastat tegutsenud dementsuse info- ja usaldusliinile helistati eelmisel aastal 310 korda. Üllatuslikult näitas eelmine aasta, et mida keerulisem oli olukord koroonasituatsiooni tõttu riigis, seda vähem oli infoliinile helistajaid. Seda võis märgata kevadel, kui riigis kuulutati välja eriolukord, ja samuti langes helistajate arv detsembris, kui nakatunute arv suurenes kordades. Kõige levinumad teemad, millega infoliini poole pöörduti, olid haigusega toimetulek, diagnoosimise vajalikkus ja üldine vähene haigusteadlikkus. Tunti huvi hooldekodude ja õendusabi kliinikute vastu ning kohalike omavalitsuste, sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassa pakutavate toetavate teenuste vastu. Oli ka juriidilisi küsimusi, mis puudutasid puude vormistamist ja eestkoste seadmist.

Orienteerumine ja meditatsioon kui varajase sekkumise võimalused

Kõige enam sai pandeemia tõttu kannatada kompetentsikeskuse tervishoiu valdkonna arendamine. Dementsuse mittefarmakoloogilise varajase sekkumise katseprojekti – orienteerumist –, mis oli planeeritud läbi viia 2020. aastal, ei saanud alustadagi, kuna tundliku sihtgrupi tõttu ei olnud võimalik inimeste kogunemisi läbi viia. Loodetavasti õnnestub orienteerumise projekt teostada niipea, kui piirangud on möödas.

Ette on valmistatud ka teadveloleku meditatsiooni projekt kerge kognitiivse häirega inimeste kognitsiooni parandamiseks ja dementsuse ennetamiseks, sedagi soovitakse läbi viia sel aastal. Nii orienteerumise kui ka meditatsiooni projektis osalemisest huvitatud Tallinna piirkonnas elavad inimesed võivad kirjutada meiliaadressil info@eludemetnsusega.ee ning küsida projektide ja osalemistingimuste kohta lähemalt.

Ostukorv0
Ostukorvis ei ole tooteid!
Jätka ostlemist
0