Piret Purdelo-Tomingas asub juhtima Dementsuse Kompetentsikeskust Sihtasutuse Koeru Hooldekeskuse juhatuse liikmena
Foto: erakogu Multilingua Keeltekeskus
Piret Purdelo-Tomingas

Alates 1. juunist 2023 asub Sihtasutuse Koeru Hooldekeskuse juhatuse liikmena tööle Piret Purdelo-Tomingas, kus tema vastutusalaks on Dementsuse Kompetentsikeskuse juhtimine. Piret on lõpetanud Tallinna 21. Keskkooli inglise keele süvaõppega klassis ning omandanud sotsiaaltöö eriala Norras Diakonhjemmet Kõrgkoolis 1998. aastal. Lisaks on tal Diakonova Kõrgkooli diplom hooldusõe erialal, mille ta sai 2010. aastal Norras.

Enne 2020. aastat töötas Piret Norra diakooniaorganisatsiooni ja Diakonova Kõrgkooli koostööpartneri, tõlgi/tõlkija ja koolitajana Eesti sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas, kus põhitööks olid juhtimisalased koolitused, koolituskursused, hooldus- ja õenduspraktika korraldamine norra õpilastele Eestis ja eesti spetsialistidele Norras. Piret on töötanud ka Sotsiaalministeeriumis koolituste projektijuhi, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis palliatiivravi, gerontoloogia ja geriaatria ainete külalisõppejõuna ning Tervise Arengu Instituudis hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalise koolituse koolitajana.

Alates 2019. aastast on ta Dementsuse Kompetentsikeskuses tegutsenud infoliini nõustaja, leinanõustaja ja tugigrupijuhtide koolitajana ning osaleb ka ise tugigrupijuhtide töös. Lisaks sellele on Piret norra keele õpetaja ja tõlkija, tõlkides inglise ja norra keelest eesti keelde mitmeid juhtimis-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna erialaraamatuid. Üks tema tõlgitud raamatutest on Anna Follestadi «Loomulik vananemine ja dementsus» (2015), mis käsitleb dementsuse teemat eesti keeles.

Pireti sõnul on esmatähtis suurendada rahvusvahelist koostööd, kuna mitmed riigid on selles valdkonnas meist kaugemale jõudnud. Ta rõhutab, et meil on olemas keeleoskus ja kontaktid lähiriikidega, mis võimaldavad meil seda eesmärki saavutada. Järgmise sammuna soovib ta keskenduda ühiskonna teavitamisele mitte ainult meedia ja sotsiaalreklaami kaudu, vaid ka ametkondade koolitustega. Piret peab oluliseks korraldada kaasavaid üritusi, olla nähtav ning teha ennetustööd, kuna dementsus on paljudel juhtudel ennetatav. Samuti rõhutab ta vajadust kummutada ühiskonnas levivad ekslikud arusaamad dementsuse kohta ning normaliseerida sellega seotud tegevusi.

Soovime Piretile jõudu Dementsuse Kompetentsikeskuse juhtimisel ja valdkonna edasiarendamisel!

 

 

Ostukorv0
Ostukorvis ei ole tooteid!
Jätka ostlemist
0