40 protsenti dementsuse juhtumitest on võimalik ennetada

40 % dementsuse juhtumitest on ennetatavad või sümptomite avaldumist saab edasi lükata kui tegeleda kogu eluaja jooksul 12 dementsuse riskifaktoriga, tuuakse esile juuli lõpus teadusajakirjas The Lancet ilmunud dementsuse ennetuse, sekkumise ja hoolduse 2020. aasta The Lancet Commission´i poolt koostatud uuringu ülevaates.

2017. aastal viidi läbi samalaadne uuring, mille tulemusena kaardistati 9 ennetatavat dementsuse riskifaktorit: madal haridustase, kõrge vererõhk, kuulmislangus, suitsetamine, ülekaal, depressioon, vähene füüsiline liikumine, diabeet ja vähene sotsiaalne suhtlus. Käesoleva uuringu tulemusena lisati riskifaktorite loetellu veel kolm riski: liigne alkoholitarbimine, peavigastused ja õhu saastatus. Lisatud riskifaktoritega seostatakse 6% dementsuse juhtumitest (3% seostatakse peavigastustega keskeas, 1% liigse alkoholitarbimisega ning 2% kokkupuutel õhusaastatusega hilisemas eas).

Ülejäänud riskifaktoreid seostatakse 34% dementsuse juhtumitega. 2017. aastal avalikustatud kõrgema mõjuga riskifaktoriteks peetakse väiksemat haridustaset varasemas eas (7%), kuulmislangust keskeas (8%) ja suitsetamist hilisemas eas (5%).

Uuringus rõhutatakse riikide ennetatavate sekkumiste süsteemse elluviimise olulisust ning tervisliku elustiili tähtsustamist.

Oluliseks peetakse lastele hariduse andmist, liigse alkoholitarbimise piiramist, peavigastuste ennetamist, kuulmisabivahendite kasutamist, kuulmise kaitsmist kõrge mürataseme eest ning õhusaastatuse vähendamist.

Poliitiliste otsuste tegijatele ja elanikele antakse dementsuse ennetamiseks 9 soovitust:

  • Alates 40-eluaastatest püüdke säilitada süstoolne vererõhk 130 mm HG või madalamana.
  • Toetage kuulmisaparaatide ja – vahendite kasutamist kuulmislanguse korral ja ennetage kuulmislangust.
  • Vähendage kokkupuudet õhusaaste ja tubakasuitsuga.
  • Ennetage peapiirkonna traumasid.
  • Ennetage alkoholi kuritarvitamist ja piirake alkoholi kogus vähem kui 21 ühikule nädalas.
  • Lõpetage suitsetamine ja toetage inimesi suitsetamisest loobumiseks.
  • Andke lastele põhi – ja keskharidus.
  • Toetage aktiivset elustiili vähemalt keskeani ja kauemgi.
  • Vähendage rasvumist ja diabeeti.

Analüüsi teostas 28 dementsuse juhtivat eksperti maailmas.

Maailmas elab 50 miljonit dementsusega inimest ning 2050. aastaks kasvab see arv 152 miljonini, dementsusega seotud kogukulud maailmas on hinnanguliselt 1 triljon USA dollarit aastas.