Lugemissoovitused

Ravi- ja patsiendijuhendid

Ravijuhend on konkreetset haigusseisundit käsitlev juhendmaterjal, milles antakse arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele juhiseid ja soovitusi tõenduspõhiste ravimeetodite kohta. Eesti ravijuhendite koostajateks on valdkonna eksperdid ning igale valminud ravijuhendile annab oma heakskiidu ekspertidest koosnev nõukoda.

Ravijuhendiga koos valmib reeglina sama haigusseisundi kohta ka juhend patsiendile, kus on samuti toodud arstide poolt koostatud, hästi läbi mõeldud ja Eesti tervishoiusüsteemis sobivad juhised ja soovitused.

Dementsuse valdkonnaga seotud ravijuhenditest on Eestis koostatud Alzheimeri tõve ravi käsitlev ravijuhend ning selle juurde kuuluv patsiendijuhend.

Alzheimeri tõve patsiendijuhend
Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi

Teisi Eestis koostatud ravi- ja patsiendijuhendeid saab näha veebilehel www.ravijuhend.ee

Trükised ja uudiskirjad

Raamat Ü. Linnamägi, M. Varik Alzheimeri tõbi sinu lähedasel, eesti keeles

Raamat Ü. Linnamägi, M. Varik Alzheimeri tõbi sinu lähedasel, vene keeles

Voldik Dementsusesõbralik keskkond, eesti keeles

Voldik Dementsusesõbralik keskkond, vene keeles

Voldik Dementsus, eesti keeles

Voldik Dementsus, vene keeles

Dementsuse Sõbrad, eesti keeles

Voldik Dementsuse Sõbrad, vene keeles

Voldik Juriidiline teave dementsusega inimestele ja nende lähedastele, eesti keeles

Voldik Juriidiline teave dementsusega inimestele ja nende lähedastele, vene keeles

Voldik Teenused, eesti keeles

Voldik Teenused, vene keeles

Voldik Kerge kognitiivne häire, eesti keeles

Voldik Kerge kognitiivne häire, vene keeles

Voldik Tugigrupid dementsusega inimese lähedastele, eesti keeles

Voldik Tugigrupid dementsusega inimese lähedastele, vene keeles

DKK Kalender 2020

Ajakiri Elu Dementsusega nr 2

Ajakiri Elu Dementsusega nr 1

 

Uudis: Kevadkoolis moodustati dementsusesõbralikuks pürgivate hoolekandeasutuste võrgustik

 
Asutus või organisatsioon, kes soovib trükiseid jagada dementsusega inimestele ja lähedastele, võtke palun ühendust info@dementsus.ee. Saadame trükised postipakiga või toimetame ise kohale!