Lugemissoovitused

Ravi- ja patsiendijuhendid

Ravijuhend on konkreetset haigusseisundit käsitlev juhendmaterjal, milles antakse arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele juhiseid ja soovitusi tõenduspõhiste ravimeetodite kohta. Eesti ravijuhendite koostajateks on valdkonna eksperdid ning igale valminud ravijuhendile annab oma heakskiidu ekspertidest koosnev nõukoda.

Ravijuhendiga koos valmib reeglina sama haigusseisundi kohta ka juhend patsiendile, kus on samuti toodud arstide poolt koostatud, hästi läbi mõeldud ja Eesti tervishoiusüsteemis sobivad juhised ja soovitused.

Dementsuse valdkonnaga seotud ravijuhenditest on Eestis koostatud Alzheimeri tõve ravi käsitlev ravijuhend ning selle juurde kuuluv patsiendijuhend.

Alzheimeri tõve patsiendijuhend
Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi

Teisi Eestis koostatud ravi- ja patsiendijuhendeid saab näha veebilehel www.ravijuhend.ee

Trükised ja uudiskirjad