Hooldekodu

Kuidas leida hea hooldekodu dementsusega inimesele?

Kui dementsusega inimese hooldusvajadus on muutunud väga suureks, omastel puudub võimalus oma lähedase abistamiseks või on dementsusega inimese jaoks muutunud liialt ohtlikuks üksinda kodus elamine, tuleb paratamatult kaaluda elama asumist hooldekodusse.

Eestis on juba mitmeid hooldekodusid, kus on dementsusega inimeste vajaduste ja eripära arvestades välja arendatud sobiv keskkond ja koolitatud hooldustöötajaid, olemas on meditsiiniline abi ja pakutakse ka aja veetmiseks ning aktiivsuse säilitamiseks vajalikke tegevusi. Soovitame tutvuda hoolekandeasutuse võimaluste ja valmisolekuga dementsusega inimesele võimalikult head ja turvalist elukohta pakkuda! Nõuandeid ja infot saab küsida ka Dementsuse Kompetentsikeskuse infoliinil telefonil 644 6440.

Üldhoolekandeteenuste nimekirja leiate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt SIIT

Hooldekodust saab teie lähedase kodu ja nagu alati uue kodu valikul on mõned olulised asjad, millele sobiva koha otsimisel tähelepanu pöörata ja läbi mõtelda:

  • Kas hooldekodus pakutakse dementsusega inimestele tegutsemisvõimalusi- võimlemist, muusikatunde, käelist tegevust, ühiseid tegevusi?

  • Kas hooldekodus on tööl tegevusterapeut või tegevusjuhendaja ning meditsiinipersonal?
  • Vaadake, kas ruumide sisustus on võimalikult hubane ning kodune ning küsige, kuidas on keskkond just dementsusega inimeste jaoks kohandatud?
  • Kas inimestel on võimalus ka õues liikuda? Milliseid abimeetmeid ja vahendeid kasutatakse turvalisuse tagamiseks?
  • Kuidas saab lähedasega ühendust hoida, kas on võimalus telefonikõnedeks, suhtlemiseks veebi vahendusel, kui külastused ei ole võimalikud?
  • Kas kaasa võib võtta isiklikke esemeid?
  • Mitmekohalised on toad? Alati ei ole ühekohaline tuba sobivaim- dementsusega inimestele harilikult soovitatakse vähemalt kaheses toas olla, et ei tekiks sotsiaalset isolatsiooni, kuid loomulikult saab seda pere otsustada ning seda ka lähtuvalt rahalistest võimalustest. Hooldekodu personal jälgib ka inimeste sobivust ja kui toakaaslased omavahel ei sobi, peaks olema võimalik teha ümberpaigutusi.
  • Kus hooldekodu peaks asuma? Kas senise kodu lähedal või hoopis pereliikmete elukohale lähemale? Kindlasti on logistika üks mõtlemise koht, sest hea on teada, et vajadusel saad hooldekodust “läbi lipsata”, mida kaugel elades nii lihtsalt ei saa. Kui dementsus süveneb ja Su kallis pereliige ei pruugi Sind enam ära tunda, on kindlasti eeliseks see, kui elad hooldekodule lähedal. Kui aga hooldekodus elav lähedane tunneb rõõmu oma kogukonnas elamisest ja haigus ei ole veel nii süvenenud, võiksid lähtuda tema soovidest.
  • See, milline hooldekodu maja välja näeb ei ole nii oluline kui see, millised on inimesed, kes Su kalli lähedase eest hoolitsevad. Kui hoolduspersonal on sõbralik ja soe, on Su lähedasel kindlasti mõnusam elu kui külmas ja steriilses mittesüveneva personaliga uusehitises.
  • Lähedase harjumine uue elukohaga võib võtta aega, seda isegi mitu nädalat. Sulle võib tunduda, et haigus on tema uues elukohas järsult süvenenud, kuid see võib olla lihtsalt märk ärevusest, kuna koht ja inimesed on uued ja vajavad harjumist. Räägi muredest hooldekodu töötajatega ja nad aitavad Sul neid lahendada!