Teenused

Info- ja usaldusliin

Dementsuse info- ja usaldusliin on Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt pakutav teenus, kust saavad nõu nii dementsussündroomiga inimesed, nende lähedased kui ka spetsialistid ja tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad.

Info- ja usaldusliini number on 644 6440.

Infoliin pakub võimalust anonüümseks nõuküsimiseks, aitab peale diagnoosi uues olukorras orienteeruda, aitab aru saada haiguse olemusest ning leida kõige parema olemasoleva abi ja nõu võimalikult kodukoha lähedal.

Dementsuse usaldus- ja infoliin on avatud igal tööpäeval ning infoliinile vastavad spetsialistid annavad kogemuste põhjal esmaseid praktilisi soovitusi ja aitavad leida infot vajaliku teenuse kohta. Kui telefoni teel jääb mõni probleem lahendamata, siis pöörduja soovil nõustatakse teda edasi personaalselt, kaasates vajadusel erialaspetsialiste.

Infoliin on avatud esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäev, neljapäeval ja reedel kell 09:00–16:00. Infoliini number on 644 6440, helistaja tasub kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.

Ajal, mil infoliin ei tööta, võib küsimused saata e-kirjaga aadressile info@dementsus.ee

Personaalne nõustamine

Pakume personaalset nõustamist dementsusega inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad põhjalikumat ärakuulamist ja lahenduste leidmiseks spetsialistiga kohtumist. Personaalne nõustamine pakub inimestele tuge ja praktilisi soovitusi parimate lahendusteni jõudmiseks. Pöördujatele tagatakse anonüümsus ja teenus on tasuta.

Personaalseks nõustamiseks lepitakse inimesega kokku temale sobiv aeg ja koht, mille käigus toimub individuaalne suhtlus.

Soovi korral kirjuta aadressile info@dementsus.ee või helista info- ja usaldusliinile 644 6440.

Ekspertnõustamine asutustele

Ekspertnõustamisteenus on mõeldud dementsusega inimeste teenuseosutajatele (hoolekandeasutused, õendusabi, koduteenuse pakkujad, hooldajad, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, päevakeskused jt), kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande valdkonna töötajatele ja valdkonna juhtidele.

Ekspertnõustamine pakub tuge sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna töötajale, et leida õige viis ja suund dementsusega seotud küsimuse lahendamisel, nõustatakse ka dementsusega inimesele sobiva keskkonna ja teenuse sisu osas.

Ekspertnõustamiseks lepitakse spetsialistiga kokku temale sobiv aeg ja viis kohtumiseks (sh virtuaalne), mille käigus toimub spetsialisti individuaalne nõustamine.
Teenus on tasuta. Soovi korral kirjuta aadressile info@dementsus.ee või helista infoliinile 644 6440.

Seminarid

Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab dementsuseteemalisi seminare, infopäevi ja konverentse sotsiaalhoolekande valdkonna spetsialistidele ning dementsusega inimeste lähedastele. Kui soovite, et aitaksime Teil leida dementsuseteemalise koolituse läbiviijaid ja kompetentseid koolitajaid, siis kirjutage e-posti aadressile info@dementsus.ee või helistage 644 6440.

Aitame Teid heameelega!

Tugigrupid lähedastele

Korraldame tugigruppe üle Eesti nii kohapeal kui ka virtuaalselt.

Tugigruppidesse on oodatud dementsussündroomiga inimeste lähedased.

Tugigrupp annab võimaluse jagada oma mõtteid, muresid ja kogemusi teiste sarnases olukorras olevate inimestega ning saada emotsionaalset abi ja praktilist tuge.

Tugigruppide toimumise aja ja koha  leiate Dementsuse Kompetentsikeskuse sündmuste kalendrist ja facebookis: dementsusekompetentsikeskus ning täiendavat teavet aadressilt https://dementsus.ee/tugigrupid-lahedastele/