Õppevideod

Siit leiate vaatamiseks Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt tehtud õppevideod erinevatel dementsust puudutavatel teemadel ning klippe elulistest situatsioonidest, märkamaks mäluhäiretega inimesi meie seas.

Märka mäluhäiretega inimesi

Köögis
Metsas
Õppefilm “Päev korraga”

Dementsuse ennetamine

Alzheimeri tõve ennetamine
Une ja unehäirete seos kognitiivsete häiretega

Dementsuse diagnoosimine ja ravi

Alzheimeri tõve sümptomid
Alzheimeri tõve diagnostika
Alzheimeri tõve tablettravi
Alzheimeri tõve mittemedikamentoosne ravi
Palliatiivne ravi dementsusega inimestele

Inimesekesksed lähenemised ja teraapiad

Osa 1: Suhtlemistehnikad kerge dementsusega inimesega
Osa 2: Suhtlemistehnikad mõõduka dementsusega inimesega
Osa 3: Suhtlemistehnikad raske ja sügava dementsusega inimesega
Muusika kasutamise positiivne mõju dementsusega inimestele

Kuidas suhelda inimesega, kes põeb dementsust?