Statistika

Dementsuse statistika Eestis ja maailmas

2018. aastal hinnati Eestis dementsusega inimeste arvuks 22942 ning prognoositakse, et aastaks 2050 on dementsusega inimesi Eestis juba 35394 (Dementia in Europe Yearbook 2019)  Tutvu Dementia in Europe Yearbook 2021 ja teiste raportitega SIIN.

Viidatud ülevaate kohaselt dementsusega inimeste koguarv Euroopas praktiliselt kahekordistub aastaks 2050. Protsentuaalselt moodustavad dementsusega inimesed Euroopa kogurahvastikust praegu 1,57% , 2025. aastaks tõuseb nende osakaal 1,80%ni ja 2050. aastal 3,00%ni.

Dementsus on probleemiks kogu maailmas – selle sündroomiga elab kokku üle 50 miljoni inimese ja igal aastal diagnoositakse ligikaudu 10 miljonit uut juhtumit; prognoositakse, et 2030. aastaks on dementsusega inimesi 70 miljonit. Aastatel 1990–2016 suurenes dementsete inimeste arv maailmas  117% võrra. Selle peamiseks põhjuseks on rahvastiku juurdekasv ning eluea pikenemine, mistõttu kasvab ka eakate inimeste arv, maailma rahvastik vananeb. Vanusega on paratamatult seotud kognitiivse võimekuse langus. Prognoosi kohaselt jätkuvad kirjeldatud demograafilised protsessid järjest suurenevas mahus.