Rehabilitatsiooniteenus

Rehabilitatsioon tähistab mingi kindla kehalise või psüühilise funktsiooni võimaluste piires taastamist. Selleks on riigi poolt ette nähtud erinevad teenused. Arvestades inimese piiratust igapäevase toimetuleku osas, võib tal olla õigus erinevatele riiklikele rehabilitatsiooniteenustele.

Rehabilitatsiooniteenus on isiku töövõimet ja iseseisvat toimetulekut parandav teenus. Näiteks füsioteraapia, kõneteraapia või psühhoteraapia. Rehabilitatsiooniteenused jagunevad töövõimereformi raames alates 1. jaanuarist 2016 sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Sotsiaalset rehabilitatsiooni Sotsiaalkindlustusameti kaudu võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet. Teenuse sisust saad täpsemalt lugeda nende kodulehelt. 

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele ehk inimestele, kellel on puue või uue korra järgi tuvastatud osaline töövõime või senise korra järgi on nad tunnistatud töövõimetuks. Tööalase rehabilitatsiooni teenused on mõeldud 16-aastastele kuni vanaduspensioni ealistele inimestele ning neid teenuseid vahendab Töötukassa. Teenuste kasutamiseks pead olema töövaldkonnas aktiivne – töötama, tööd otsima või õppima. Rohkem infot saad lugeda Töötukassa lehelt.

Töövõime hindamise taotlemise ja taotlusvormi täitmise juhised on saadaval SIIN.