Dementsuse Sõprade liikumine

Milline on elu dementsusega? Mida saaksid teha sina, et dementsusega inimeste igapäevas oleks rohkem märkamist ja hoolimist?

Kui soovid paremini mõista, mida tähendab elada dementsusega, ja ise midagi positiivselt muutvat ette võtta, siis vabatahtlikuks Dementsuse Sõbraks saamine on selleks inspireeriv võimalus.

Kes on Dementsuse Sõber?

Dementsuse Sõber on oma kogukonda aitav osavõtlik inimene, kes pidevalt täiendab oma teadmisi dementsusest.

Paljud dementsusega inimesed tunnevad, et nad on oma haigusega üksi ja ühiskonnast eraldatud. Dementsuse Sõbraks saades õpid, mida sina saaksid oma kogukonnas ette võtta, et nende elu paremaks muuta. Dementsuse Sõber oskab märgata ja toetada dementsusega inimesi pere- ja tutvusringkonnas ning avalikus ruumis.

Mida Dementsuse Sõber teeb?

Dementsuse Sõbrad aitavad dementsusega inimesi nii väikestes kui suurtes igapäevaolukordades.

Dementsuse Sõber võib külastada dementsusega inimest või olla temaga poejärjekorras kannatlikum, ta võib minna mõnele organisatsioonile vabatahtlikuna appi või kanda teadlikkuse tõstmiseks rinnamärki. Iga samm loeb!

Kes võib saada Dementsuse Sõbraks?

Igaüks!

Dementsuse Sõbraks võivad hakata kõik, kes tahavad dementsusega inimesi aidata.

Kuidas saada Dementsuse Sõbraks?

Infotund

Osale infotunnis, et saada Dementsuse Sõbraks:

  • 60-minutiline infotund. Selle viib läbi Dementsuse Sõprade grupijuht;
  • võta osa näost näkku toimuvast infotunnist või osale oma kodust Zoomi kaudu interaktiivsesi infotunnis.

Kui soovid saada Dementsuse Sõbraks:

5 Dementsuse Sõprade põhisõnumit:

  1. Dementsus ei ole vananemise loomulik osa.
  2. Dementsust põhjustavad ajuhaigused.
  3. Dementsus ei tähenda üksnes mälu kadumist.
  4. Dementsusega on võimalik hästi elada.
  5. Inimene tähendab palju enamat kui tema dementsus.

Dementsuse Sõprade liikumine maailmas

Dementsuse Sõprade vabatahtlik liikumine on kõigi aegade suurim algatus, muutmaks inimeste arusaama dementsusest. Ülemaailmne kampaania sai alguse 2013. aastal ja on nüüdseks levinud 54 riigis. 2020. aasta alguse seisuga on maailmas üle 18 miljoni Dementsuse Sõbra.

Eestis veab Dementsuse Sõprade programmi Dementsuse Kompetentsikeskus.