Puude taotlemine

Dementsusega inimesele puude taotlemine

Soovitame dementsusega inimesel(e) taotleda puue. Puude taotlemise ja vormistamise kohta leiate informatsiooni Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Puudega inimesele makstavate sotsiaaltoetuste kohta saad lugeda siit