Toetavad teraapiad

Parimad praktikad

Tantsuline teraapia

Dementsuse Kompetentsikeskuse algatatud projekti raames viidi 2019. aastal Viljandis läbi tantsulise liikumise grupiteraapia, eesmärgiga parandada kerge kognitiivse häirega isikute emotsionaalset ja füüsilist seisundit.

Läbiviidud grupiteraapia tulemused ja kokkuvõte näitavad, et antud korraldusega sekkumine on sobiv ja meeldiv suurele osale eakatest. Selle tulemusena paranes emotsionaalne heaolu, füüsiline võimekus ja tasakaal.  Kerge kognitiivse langusega isikud said läbiviidud tantsulise liikumise grupiteraapias pakutu keerukuse ja treeningkoormusega ning kohalkäimisega samaväärselt hakkama kui ilma kognitiivse häirete isikud.

Tegevust on soovitav kasutada omavalitsuste poolt korraldatavates eakate huviringides, eakate päevahoidudes, hoolekandeasutuste huvitegevuste planeerimisel, eakate tervisedenduse tegevustes.

Tantsulise liikumise grupiteraapiast saad lisaks lugeda ja vaadata slaididena ettekannet:

Viljandi haigla katsetas uuenduslikku tantsuteraapiat

Tantsulise liikumise teraapia põhjalik analüüs slaididena

Mälukool

Muusikateraapia

Muusikateraapia Taanis

Elu hoolekandeasutuses ei pea olema igav ja üksluine. Taanis asuvas Skovgården’i nimelises keskuses dementsusega inimestele rakendatakse edukalt muusikateraapiat ning korraldatakse kord nädalas tantsuõhtuid – avatud on baar, elanikud ja nende lähedased kuulavad muusikat ja tantsivad.  Muusikateraapia muudab lihtsamaks ja tähendusrikkamks nii hooldatava kui hooldaja elu.

Skovgården’i  keskuses pakutakse päevahoiuteenust ja ööpäevaringset hooldusteenust dementsusega inimestele. Keskus kuulub kohalikule omavalitsusele.

Skovgården’i personali kuuluvad hooldajad, tegevusterapeudid, õed, füsioterapeudid jt. Lisaks on meeskonnas kaks väljaõppinud dementsuse koordinaatorit, kelle ülesandeks on dementsusega inimeste ja nende lähedaste nõustamine ja koolitamine terves omavalitsuses. Iga nädalaselt viivad koordinaatorid läbi mälutreeninguid eakatele, „walk and talk“ dementsuse teemalisi üritusi, kus koos dementsusega inimeste ja lähedastega käiakse jalutuskäikudel, tehakse tervisesporti jms. Asutuse filosoofia lähtub sellest, et dementsusega inimeste hoolduses on oluline mõista tema tausta, tema kultuurilisi eripärasid, eelnevat töö- ja elukogemust. Hooldustöötajad viiakse kurssi iga kliendi varasema eluga, see aitab teada inimese eelistusi ja  tihti mõista inimese käitumist.

Asutus osales koostöös Aalborgi Ülikooliga projektis „Laul ja muusika, kui kommunikatiivne sekkumine dementsusega inimeste rehabilitatsioonis“. Projekt keskendus rehabilitatsioonile, kus muusikat kasutati kommunikatiivse sekkumisena dementsusega inimestega suhtlemisel. Eesmärgiks oli luua teaduspõhine, realistlik ja kasutajasõbralik käsiraamat asutustele ja personalile, kuidas laulu ja muusikat kasutada dementsusega inimeste rehabilitatsioonis.

Muusikateraapia vägi

Muusikateraapia äratab ajus lapsepõlve või noorusaja  mälestused. Näiteid selle positiivsete tulemuste kohta on hooldekodus  mitmeid.

Anne oli hommikuti pahur, ei soovi ärgata, pesta, riietuda. Temaga oli pidevalt raskusi. Kui hooldustöötaja hakkas tema abistamisel kasutama laulu, hakkas Anne hooldaja tegevust peegeldama ja oli koostööaldis nii riietumisel kui pesemisel.

Muusikateraapia on osutunud efektiivseks inimeste puhul, kes ei oska enam süüa – teraapia tulemusena on inimene taas iseseisvalt sööma hakanud. Skovgardenis elav venelanna, kes oli pikalt Taanis elanud, unustas dementsuse süvenedes taani keele. Üks hooldustöötajatest, kes oli samuti venelanna, laulis talle venekeelseid tema noorpõlve ajastust tuntud lugusid. Hoolealune hakkas kaasa laulma, ehkki oli varem kõnetu.

Olulisel kohal on töötajate õpetamine muusikateraapiat oma igapäevatöös kasutama.  Eesmärk ei ole, et kord nädalas viib muusikaterapeut läbi teraapilise seansi, vaid lisaks annab ta teadmisi edasi hoolduspersonalile, kes seda igapäevaselt kasutavad.

Muusikateraapiat kasutatakse ka kodus elavate dementsusega inimeste puhul. Peamine teraapia eesmärk on tõsta inimeste elukvaliteeti ning keskenduda hea ja isikliku suhte loomisele.

Läti Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt korraldatud õppevisiidil Taani 2019. aasta lõpus osales Ketri Kupper Sotsiaalministeeriumist.

Muusikateraapia kohta saad lugeda lisainformatsiooni ka Aalborgi ülikooli lehelt.

Soovitame ka raamatuid “Music and Dementia” ja “Living Well with Dementia through Music“.

Ostukorv0
Ostukorvis ei ole tooteid!
Jätka ostlemist
0