Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Rahvusvaheline teadus- ja arendustöö

Raportid ja ülevaated

Alzheimer Europe’i raportid ja ülevaated:

Alzheimer Europe Dementia in Europe Yearbook 2021

Dementia in Europe Yearbooks 2006–2019

Alzheimer Europe Reports 2006–2019

Dementia in Europe magazines 2008–2020

Alzheimer Disease International’i (ADI) raportid ja ülevaated:

World Alzheimer Report 2022

World Alzheimer Report 2021

World Alzheimer Report 2019: Attitudes to dementia

World Alzheimer Report 2018: The state of the art of dementia research: New frontiers

World Alzheimer Report 2016: Improving healthcare for people living with dementia: Coverage, quality and costs now and in the future

World Alzheimer Report 2015: The Global Impact of Dementia: An analysis of prevalence, incidence, cost and trends

World Alzheimer Report 2014: Dementia and Risk Reduction: An analysis of protective and modifiable factors

World Alzheimer Report 2013: Journey of Caring: An analysis of long-term care for dementia

World Alzheimer Report 2012: Overcoming the stigma of dementia

World Alzheimer Report 2011: The benefits of early diagnosis and intervention

World Alzheimer Report 2010: The global economic impact of dementia

World Alzheimer Report 2009

Policy Brief for Heads of Government. The Global Impact of Dementia 2013–2050

Nutrition and dementia

Women and Dementia: a global research review

Access to CRPD and SDGs by Persons With Dementia

From plan to impact: Progress towards targets of the Global plan on dementia

Global estimates of informal care

Dementsusesõbralik ühiskond:

Dementia friendly communities: Key principles

Dementia friendly communities: Global developments 

Dementia friendly communities: Principles information sheet

Act on Alzheimer’s dementia-friendly resources, USA

Dementia Australia resources for dementia-friendly communities

Alzheimer’s Society resources and guidance for creating dementia-friendly communities, UK

Code of practice for the recognition of dementia-friendly communities in England

Dementia Enabling Environments, Australia

Dementia Friendly America Toolkit, US

World Health Organization’s Age Friendly World website

Dementia Alliance International – Dementia enabling

G20 deklaratsioon: dementsus on maailmatervise prioriteet

27.-28. juunil Jaapanis toimunud G20 kohtumisel võeti vastu deklaratsioon, mis on oluline avaldus dementsuse teema ülemaailmse olulisuse kaardistamiseks. Deklaratsioonis on välja toodud dementsus kui maailmatervise üks prioriteete:
“We will promote healthy and active ageing through policy measures to address health promotion, prevention and control of communicable and non-communicable diseases, and through people-centered, multi-sectoral, community-based integrated health and long-term care over the life course in accordance with national context including demographic trends. We will implement comprehensive set of policies to address dementia, including promoting risk reduction and sustainable provision of long-term care as well as inclusive societies aiming to improve quality of lives of people with dementia and caregivers.”
G20 riikide hulka kuuluvad USA, Hiina, Venemaa, Jaapan, India, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Kanada, Saudi Araabia, Lõuna-Korea, Lõuna-Aafrika, Austraalia, Türgi, Brasiilia, Indoneesia, Mehhiko, Argentiina ja Euroopa Liit.

Tegevused Euroopas

MTÜ Elu Dementsusega (esindades ka Dementsuse Kompetentsikeskust) on mäluhäiretega inimeste erinevate Euroopa riikide esindusorganisatsioone koondava katuseorganisatsiooni Alzheimer Europe eelliige (alates 2018. aasta oktoobrist). Eelliikmelisus annab õiguse osaleda kõikidel Alzheimer Europe poolt korraldatavatel korralistel liikmete kohtumistel ja üritustel ning saada informatsiooni dementsuse valdkonnas toimuvatest arengutest Euroopas. Eelliikmelisus ei anna hääleõigust osaleda organisatsiooni otsuste tegemisel.

Vasakult Hanna-Stiina Heinmets, Mari Rull, Jean Georges, Miret Tuur
Vasakult Hanna-Stiina Heinmets, Mari Rull, Jean Georges (Alzheimer Europa tegevjuht), Miret Tuur
Eesti esindaja Miret Tuur Soome ja Taani esindajatega
Eesti esindaja Miret Tuur Soome ja Taani esindajatega

Alzheimer Europe´i liikmetele korraldatud koosolekutel on MTÜ Elu Dementsusega esindajad osalenud 2018. aasta detsembris ja 2019. aasta veebruaris. Luksemburgis asuva peakontoriga organisatsiooni 2019. aasta tegevusplaanis on prioriteetideks:

  • anda hääl dementsusega inimestele ja nende lähedastele;
  • muuta dementsus Euroopa prioriteediks;
  • tegeleda dementsuse teemas inimõigustega;
  • toetada dementsuse-alaseid uuringuid;
  • võimestada dementsusliikumist Euroopas.

Lisaks on organisatsioon kaasatud väga paljudesse ülemaailmsetesse projektidesse ning organisatsioonil on pikaajalisem strateegia.

Järgmine liikmete kohtumine toimub 2019. aasta 23. oktoobril Hollandis Haagis. Samal ajal toimub Alzheimer Europe´i korraldatav iga-aastane üks Euroopa olulisemaid dementsuse valdkonna konverentse. Sellel aastal on konverentsi teemaks „Luues väärtuslikke kontakte“. Dementsuse Kompetentsikeskuse esindajad osalevad konverentsil kahe nö „posteri ettekandega“: „Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevuste tutvustus“ ja „Ülevaade dementsusega inimeste lähedaste tugigruppidest Eestis“.

2018. aastal toimus konverents Hispaanias Barcelonas, teemaks oli siis „Dementsus Euroopa prioriteediks“.

Eesti saab dementsusega seotud arenguid Euroopale tutvustada Alzheimer Europe uudiskirja kaudu, näiteks märtsis 2019 tutvustati dementsuse infoliini tööd, tugigruppidega seotud arenguid, märtsis Tartus toimunud konverentsi jm.

Rahvusvahelised suuremad organisatsioonid ja võrgustikud

Alzheimer Europe https://www.alzheimer-europe.org/Alzheimers’ Disease International https://www.alz.co.uk/Dementia Society of America https://www.dementiasociety.org/Alzheimere’s  Association  https://www.alz.org/

Dementsussõbralik kogukond:

Dementia friendly communities: Key principles

Dementia friendly communities: Global developments 

Dementia friendly communities: Principles information sheet

Act on Alzheimer’s dementia-friendly resources, USA

Dementia Australia resources for dementia-friendly communities

Alzheimer’s Society resources and guidance for creating dementia-friendly communities, UK

Code of practice for the recognition of dementia-friendly communities in England

Dementia Enabling Environments, Australia

Dementia Friendly America Toolkit, US

World Health Organization’s Age Friendly World website

Dementia Alliance International – Dementia enabling

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kodulehelt soovituslikud viited:

Dementsuse temaatika (faktilehed jms)

Global Dementia Observatory (GDO) riikide profiilid, kus ülevaade Eesti kohta

Dementia: a public health priority (World Health Organization)