Rahvusvaheline teadus- ja arendustöö

G20 deklaratsioon: dementsus on maailmatervise prioriteet

27.-28. juunil Jaapanis toimunud G20 kohtumisel võeti vastu deklaratsioon, mis on oluline avaldus dementsuse teema ülemaailmse olulisuse kaardistamiseks. Deklaratsioonis on välja toodud dementsus kui maailmatervise üks prioriteete:
“We will promote healthy and active ageing through policy measures to address health promotion, prevention and control of communicable and non-communicable diseases, and through people-centered, multi-sectoral, community-based integrated health and long-term care over the life course in accordance with national context including demographic trends. We will implement comprehensive set of policies to address dementia, including promoting risk reduction and sustainable provision of long-term care as well as inclusive societies aiming to improve quality of lives of people with dementia and caregivers.”
G20 riikide hulka kuuluvad USA, Hiina, Venemaa, Jaapan, India, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Kanada, Saudi Araabia, Lõuna-Korea, Lõuna-Aafrika, Austraalia, Türgi, Brasiilia, Indoneesia, Mehhiko, Argentiina ja Euroopa Liit.

Tegevused Euroopas

MTÜ Elu Dementsusega on mäluhäiretega inimeste erinevate Euroopa riikide esindusorganisatsioone koondava katuseorganisatsiooni Alzheimer Europe  liige (alates 2018. aasta oktoobrist). Liikmelisus annab õiguse osaleda kõikidel Alzheimer Europe poolt korraldatavatel korralistel liikmete kohtumistel ja üritustel ning saada informatsiooni dementsuse valdkonnas toimuvatest arengutest Euroopas. Liikmelisus ei anna hääleõigust osaleda organisatsiooni otsuste tegemisel.

tegevusedeuroopas1

Eesti esindaja Miret Tuur Soome ja Taani esindajatega

tegevusedeuroopas2

Vasakult Hanna-Stiina Heinmets, Mari Rull, Jean Georges (Alzheimer Europa tegevjuht), Miret Tuur

Alzheimer Europe´i liikmetele korraldatud koosolekutel on MTÜ Elu Dementsusega esindajad osalenud 2018. aasta detsembris ja 2019. aasta veebruaris. Luksemburgis asuva peakontoriga organisatsiooni 2019. aasta tegevusplaanis on prioriteetideks:

  • anda hääl dementsusega inimestele ja nende lähedastele;
  • muuta dementsus Euroopa prioriteediks;
  • tegeleda dementsuse teemas inimõigustega;
  • toetada dementsuse-alaseid uuringuid;
  • võimestada dementsusliikumist Euroopas.

Lisaks on organisatsioon kaasatud väga paljudesse ülemaailmsetesse projektidesse ning organisatsioonil on pikaajalisem strateegia.

Järgmine liikmete kohtumine toimub 2019. aasta 23. oktoobril Hollandis Haagis. Samal ajal toimub Alzheimer Europe´i korraldatav iga-aastane üks Euroopa olulisemaid dementsuse valdkonna konverentse. Sellel aastal on konverentsi teemaks „Luues väärtuslikke kontakte“. Dementsuse Kompetentsikeskuse esindajad osalevad konverentsil kahe nö „posteri ettekandega“: „Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevuste tutvustus“ ja „Ülevaade dementsusega inimeste lähedaste tugigruppidest Eestis“.

2018. aastal toimus konverents Hispaanias Barcelonas, teemaks oli siis „Dementsus Euroopa prioriteediks“.

Eesti saab dementsusega seotud arenguid Euroopale tutvustada Alzheimer Europe uudiskirja kaudu, näiteks märtsis 2019 tutvustati dementsuse infoliini tööd, tugigruppidega seotud arenguid, märtsis Tartus toimunud konverentsi jm.

Rahvusvahelised suuremad organisatsioonid ja võrgustikud

Alzheimer Europe https://www.alzheimer-europe.org/Alzheimers’ Disease International https://www.alz.co.uk/Dementia Society of America https://www.dementiasociety.org/Alzheimere’s  Association  https://www.alz.org/