Annetamistalgutel saad toetada mälukohvikute sarja!

Mälukohvikute sari on üks 111st, mille tegevuse toetamiseks saad teha hea teo ja annetada täna toimuvatel annetamistalgutel!

Toetades mälukohvikuid aitad dementsusega inimesi ja nende lähedasi! Mälukohvikud pakuvad huvitavaid loovaid ja dementsussõbralikke programme ning toetust peredele, kaasates kogukonda. Mälukohvikud on toimunud Tallinna Teletornis, Kumus, ERMis ja Saue Päevakeskuses.

Kui annetad 3. detsembril mälukohvikute toetuseks “Ma armastan aidata” annetuskeskkonnas, siis lisab Swedbank annetusele sama palju juurde!