Dementsuse info- ja usaldusliin on on 1-aastane!

23. jaanuaril täitus dementsuse info- ja usaldusliini 644 6440 avamisest 1 aasta. Möödunud aastal said infoliini kaudu abi ja nõuandeid 370 helistajat, kes on peamiselt dementsust põdevad inimesed ja nende lähedased.   

Sarnaselt 2019. aasta esimese poolega olid kõige levinumad teemad, millega infoliini poole pöörduti,
üldine vähene haigusteadlikkus (2019 esimesel poolaastal 38 pöördumist, teisel poolaastal 42), diagnoosimisega seotud küsimused (2019 esimesel poolaastal 41 korral, teisel poolaastal 26 korral) ning haigusega toimetulek (2019 esimesel poolaastal 62, teisel poolaastal 55). 2019. aasta teises pooles märgatavalt vähenes selliste kõnede arv, kus on tekkinud probleem teenuse saamisel. Kui aasta esimesel poolel oli selliseid kõnesid 29, siis aasta teisel poolel oli ainult üks kõne.

2019. aasta esimesel poolel eristus selgelt, et esmaspäeviti oli helistajaid rohkem (poolaasta kohta 64
kõnet) ning reedeti vähem (26 kõnet), siis aasta teises pooles oli erinevatel nädalapäevadel helistajaid
võrdsemalt, vähem on helistajaid ainult kolmapäeviti kui infoliin on avatud õhtuti. 2019. aastal tehti esmaspäevadel kokku 99, teisipäevadel 68, kolmapäevadel 66, neljapäevadel 80 ja reedeti kokku 57 kõnet.

2019. aasta teisel poolel oli infoliinile helistatud kõne keskmiseks pikkuseks 11 minutit 29 sekundit. Sama näitaja möödunud aasta esimesel poolel oli 13 min 20 sekundit.

Dementsuse Kompetentsikeskuse info- ja usaldusliin pakub inimesele võimalust anonüümseks nõustamiseks dementsust puudutavates küsimustes. Oma ala eksperdid aitavad dementsuse kahtluse korral või peale dementsuse diagnoosi panemist inimesel, tema lähedasel või spetsialistil aru saada haiguse olemusest. Infoliini nõustajaga on võimalik arutada kõiki dementsusega seotud küsimusi, ka selliseid, mida oma arstilt ei jõudnud või ei julgenud küsida.

Kuna dementsuse infoliini kõnesid ei salvestata, siis on infoliini nõustajate üheks tööülesandeks panna kirja kõne lühikirjeldus. Nende kirjelduste põhjal saab analüüsida helistajate vajadusi.

Kui infoliinile helistajal on keerulisem või spetsiifilisem mure, millele telefoninõustaja ei saa  koheselt vastata, siis inimese nõusolekul tema kontaktandmed Dementsuse Kompetentsikeskuse spetsialistile, kes kontakteerub inimesega ja püüab leida probleemile lahendust. Sellisel juhul on võimalik pakkuda  personaalse nõustamise teenust.

Infoliini nõustajateks on tegevusterapeudid, sotsiaaltöötajad, sotsiaalvaldkonna eksperdid, õppejõud, hingehoidja ja dementsusega inimeste kogenud lähedased. Infoliin vastab ja nõustab inimesi eesti ja vene keeles tööpäeviti 4 tundi päevas.

Infoliini arendaja ja projektijuht on Kadi Neubauer. Infoliini meeskonda kuuluvad: Merle Varik, Janika Pael, Angelika Armolik, Hanna-Stiina Heinmets, Liis Niilo, Piret Kuusküll, Andrus Rüütelmaa, Piret Purdelo-Tomingas, Miret Tuur ja Kadi Neubauer.