Dementsuse Kompetentsikeskus ja Võrumaa Arenduskeskus kutsuvad SEMINARILE