Tugigrupijuhid külastasid Tartu Eluringikeskust

Reedel, 20. oktoobril toimus Tartu Eluringikeskuses järjekordne tugigrupijuhtide koolitus. Oli rõõm näha ja tutvuda selle väga kaasaegse ja toetava elukeskkonnaga.

Hetkel koordineerib Dementsuse Kompetentsikeskus 27 tugigruppi, mis on suunatud dementsusega inimeste lähedastele. Tugigruppide toimimisele aitavad kaasa 45 vabatahtlikku tugigrupijuhti, kes on seotud dementsuse valdkonnaga nii lähedaste kui ka spetsialistidena.

Igal aastal korraldatakse tugigrupijuhtidele kaks koolitust, mis käsitlevad tugigrupi juhtimisega seotud teemasid. Sel aastal viis meie koolitusi läbi superviisor ja coach Kaupo Saue. Korraldame tugigrupijuhtidele koolitusi erinevates piirkondades, võimaldades osalejatel tutvuda dementsusega inimestele suunatud teenustega ja olla informeeritud erinevatest võimalustest, et osata jagada seda infot ka lähedastele. Kevadel tutvusime Iru Hooldekodus eelmisel sügisel avatud dementsusega inimestele suunatud innovaatilise majaga ning nüüd külastasime Eluringikeskust, mis tähistas samuti just aastapäeva.

Tugigrupid toimuvad üle Eesti, sobiva tugigrupi leidmiseks külastage meie veebilehe www.dementsus.ee sündmuste kalendrit.
Lisaks avasime 25. oktoobril uue tugigrupi Jõhvis ja novembri lõpus avame uue tugigrupi Tallinnas Tondil. Samuti plaanime novembris käivitada inglise keelse virtuaalse tugigrupi.
Tugigrupid on konfidentsiaalsed ja osalemine on tasuta! Kõik huvilised on oodatud !