Alzheimer Europe Konverents 2023
Alzheimer Europe 2023 konverents

Dementsuse Kompetentsikeskus osales Alzheimer Europe 2023 konverentsil, mis toimus Helsingis 16.-18. oktoobril. Konverents tõi kokku üle 1100 osaleja 48 erinevast riigist, et arutada koos dementsuse valdkonna uusi võimalusi ja poliitikasuundi.

Konverentsi avas Alzheimer Europe esimees Rosário Zincke dos Reis, kes saatis erilise tervituse 56 dementsuse diagnoosiga inimesele ning ka 66 omastehooldajale, kes konverentsil osalesid. Ta rõhutas vajadust keskenduda parematele hoolduspraktikatele, investeerida dementsusuuringutesse ning tõsta dementsus rahvatervise prioriteetide hulka nii Euroopa kui ka riiklikel tasanditel.

Konverentsi peamised sessioonid keskendusid dementsuse uuringutele, ennetamisele, dementsusega inimeste isiklikele kogemustele, täpse diagnoosi olulisusele ning tehnoloogia rollile dementsusega inimeste elukvaliteedi parandamisel.

Konverents oli suurepärane võimalus leida uusi kontakte ja laiendada oma võrgustikku selle olulise valdkonna spetsialistidega üle kogu maailma.

Järgmine Alzheimer Europe Konverents toimub Genfis 8.-10. oktoobril 2024.

2023 konverentsi kokkuvõtted on saadaval järgmistel linkidel:

https://www.alzheimer-europe.org/news/33rd-alzheimer-europe-conference-highlights-day-1

https://www.alzheimer-europe.org/news/33rd-alzheimer-europe-conference-highlights-day-2

https://www.alzheimer-europe.org/news/final-day-33rd-alzheimer-europe-conference-focuses-new-opportunities-and-dementia-european