16. veebruaril toimus Viimsi Hoolekandekeskuse Haabneeme Päevakeskuses dementsuseteemaline teabepäev

Viimsi Hoolekandekeskuse Haabneeme Päevakeskusesse kogunes 16. veebruaril umbes 45 eakat, et saada teadlikumaks dementsussündroomist ja sümptomitest ning kuidas toetada ja suhelda dementsusega inimesega. Dementsusest ja Dementsuse Kompetentsikeskuse (DKK) teenustest rääkis neile konsultant/tegevusterapeut Hanna-Stiina Heinmets.

Eakate jaoks on oluliseks teemaks ka dementsuse ennetamine. Lisaks rääkisime sellest, mida vajavad lähedased, kelle peres on dementsusega inimene ning kui tähtis on tõsta oma teadlikkust hooldus- ja suhtlusnippidest, et haiguse all kannatajat toetada ja samas ka enda tervise eest hoolitseda. Läbipõlemine ja oma muredega üksi jäämine on dementsusega inimeste lähedaste jaoks väga sagedased mured. Keerulised otsused, toimetulematus dementsuse sümptomitega, süütunne ja lein on igapäevased raskused, millega ei olda varasemalt lähedasena kokku puututud, kuid mõneti aitab koormat leevendada sarnases olukorras olevate inimestega murede jagamine.

Selleks, et olla peredele jätkuvalt toeks, avame koostöös Viimsi Hoolekandekeskusega dementsusega inimeste lähedastele tugigrupi ja korraldame seminari 8. aprillil algusega kell 15.00 Viimsis Haabneeme Päevakeskuses. Täpsem info on leitav DKK sündmuste kalendris www.dementsus.ee või Viimsi Hoolekandekeskuse  kodulehel www.viimsihoolekandekeskus.ee

Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab ja toetab üle-eestilist tugigrupivõrgustiku arengut juba alates 2018. aastast. Meil on hetkel 32 tugigruppi, mida viivad läbi ligi 60 vabatahtlikku. Tugigruppide toimumisaegade- ja kohtadega saab tutvuda www.dementsus.ee