Alates 2022. aastast jätkab Dementsuse Kompetentsikeskus Koeru Hooldekeskuses

Dementsuse Kompetentsikeskus loodi 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi korraldatud riigihanke võitnud partneritega, kelleks olid MTÜ Elu Dementsusega, SA Viljandi haigla, SA EELK Diakooniahaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Detsembris 2021 lõpeb nelja-aastane hankeleping. Hankelepingu lõppemine ei tähenda, et kompetentsikeskus kaob. Vastupidi – näeme, et tagamaks tegevuste järjepidevus ja dementsuse valdkonna terviklik areng, ei ole enam mõistlik nn projektipõhine lähenemine. Sestap jätkab Dementsuse Kompetentsikeskus alates 2022. aastast nii nagu täna, küll aga muutub selle juriidiline vorm – keskuse juhtimine ja tegevused viiakse riigi sihtasutuse Koeru Hooldekeskus juurde.

Koeru Hooldekeskusel on valmisolek ja suutlikkus kompetentsikeskuse rolli täitmiseks – hooldekeskuses on tänaseks välja arendatud dementsuse valdkonna õppe- ja arenduskeskus, mille eesmärk on tõsta Eestis teadlikkust ja kompetentsi dementsussõbraliku hoolduse pakkumisel ja keskkonna kohandamisel. Käesoleval juhul on tegemist olemasoleva arenduskeskuse välja kujundamisega senisest laiapõhjalisemaks kompetentsikeskuseks. Seega ei ole põhjust muretseda, et tegevused võiksid edaspidi jääda vaid asutuspõhise hoolduse keskseks.

Konkurss kompetentsikeskuse juhi leidmiseks kuulutatakse välja lähiajal. Eesmärk on luua eraldiseisev üksus, mis täidab Dementsuse Kompetentsikeskuse rolli ja ülesandeid. Tegevus tugineb jätkuvalt haridus-, teadus- ja arendusasutuste, tervishoiu- ja hoolekandeteenust pakkuvate jt asutuste ning avaliku sektori (kohaliku omavalitsuse, riigi) vahelisel koostööl. Ühtlasi jätkuvad senised kompetentsikeskuse tegevused: nõustamisteenuseid, koolitused, seminarid, konverentsid, tugigruppide tegevuse koordineerimine jms. Samuti on keskuse rolliks olla dementsuse valdkonna koostöövõrgustiku arendaja ja eestvedaja ning keskendub veelgi enam just valdkonna terviklikule arendamisele.

Täna edukalt toimiva sihtasutuse arendamine dementsuse kompetentsikeskuseks on tõhusaim võimalus vajaliku eesmärgi – parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti ning aidata kaasa dementsuse valdkonna terviklikule arengule Eestis – täitmiseks ja järk-järguliseks edasi arendamiseks.