Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Pipi-Liis Siemann, Dementsuse Kompetentsikeskuse juht, SA Koeru Hooldekeskuse juhatuse liige.

Pipi-Liis on omandanud erialase kõrghariduse sotsiaaltöös ning magistrikraadi hariduse juhtimises, ta on töötanud sotsiaaltöö spetsialistina kohalikus omavalitsuses, olnud pikka aega omavalitsusjuht ja juhtinud nii sotsiaalvaldkonnas kui haridusvaldkonnas erinevaid arendusprojekte.
Pipi-Liis Siemann on eestvedajaks kompetentsikeskuse arendus- ja koostöötegevustele ning hoiab silma peal strateegilise plaani teostamisel.

Kontakt: telefon 527 9775, e-post pipiliis@koeruhk.ee

Hanna-Stiina Heinmets, konsultant

Hanna-Stiina abistab nii dementsusega inimeste lähedasi kui hoolekandeasutusi sobiva keskkonna loomisel ja aitab leida lahendusi dementsusega inimese igapäevaelus ette tulevate võimalike probleemide lahendamisel.Erialalt on ta tegevusterapeut ja tema igapäevaseks tööks on lähedaste ja dementsusega inimestega töötavate meeskondade toimetulekulalane nõustamine. Hanna-Stiina juhtis pikka aega dementsusega inimeste osakonda SA EELK Tallinna Diakooniahaiglas ja panustas Dementsuse Kompetentsikeskuse loomisesse.

Kontakt: konsultant@koeruhk.ee

Tiina Mölder, arendusspetsialist

Tiina on õigusteaduse magistrina osutanud pikka aega õigusabiteenuseid ja koostanud Eesti seadusandluse analüüsi dementsusega inimese vajaduste vaates. Arendusspetsialistina seisab ta hea üldise teadlikkuse tõstmise, hoolekandeteenuste arendamise ning spetsialistidele koolituste korraldamise eest ja nõustab dementsusega inimeste lähedasi ning hoolekandeasutusi dementsuse valdkonnaga seonduvates juriidilistes küsimustes. Varasemalt on ta töötanud omavalitsustes ning erasektoris ning olnud aktiivne kogukonna liige.

Kontakt: arendus@koeruhk.ee

Ragne Heiste, infohaldur

Ragne Heiste korraldab Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevuse igapäevatööd, sealhulgas haldab veebilehte ning tagab esmase nõustamise ja info jagamise dementsusega inimeste lähedastele mõeldud infoliinil. Ragne Heiste on töötanud kohalikes omavalitsustes, tal on kogemused asjaajamise korraldamisel ja head teadmised andmekaitsest ning kohaliku omavalitsuse toimimisest.

Kontakt: telefon 581 42984, e-post dkk@koeruhk.ee