Dementsuse Kompetentsikeskuse info- ja usaldusliin

Dementsuse info- ja usaldusliin on Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt pakutav teenus, kust saavad nõu nii dementsussündroomiga inimesed, nende lähedased kui ka spetsialistid ja tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad.

Info- ja usaldusliini number on 644 6440.

Infoliin pakub võimalust anonüümseks nõuküsimiseks, aitab peale diagnoosi uues olukorras orienteeruda, aitab aru saada haiguse olemusest ning leida kõige parema olemasoleva abi ja nõu võimalikult kodukoha lähedal.

Dementsuse usaldus- ja infoliin on avatud igal tööpäeval ning infoliinile vastavad spetsialistid annavad kogemuste põhjal esmaseid praktilisi soovitusi ja aitavad leida infot vajaliku teenuse kohta. Kui telefoni teel jääb mõni probleem lahendamata, siis pöörduja soovil nõustatakse teda edasi personaalselt, kaasates vajadusel erialaspetsialiste.

Infoliin on avatud esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 09:00–16:00 ning kolmapäeval kell 15:00–20:00. Infoliini number on 6446440, helistaja tasub kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.

Ajal, mil infoliin ei tööta, võib küsimused saata e-kirjaga aadressile dkk@koeruhk.ee