Kuidas aidata Ukrainast sõjapõgenikena saabuvaid dementsusega inimesi

Kõigile Ukrainast saabuvatele sõjapõgenikele on tagatud vältimatu arstiabi, vältimatud meditsiiniteenused on neile tasuta.

Eestisse saabujad peavad esitama Politsei- ja Piirivalveamet taotluse ajutise kaitse saamiseks, misjärel väljastatakse neile ajutine elamisluba kestusega üks aasta. See võimaldab sõjapõgenikele ligipääsu tööturule, haridusele ja sotsiaalkaitsele.

Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järel saavad nad ravikindlustust taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel:www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus.

Perearstikeskused osutavad üldarstiabi kõigile Ukraina sõjapõgenikele. Abi saamiseks ei pea inimene kuuluma perearstinimistusse. Perearstikeskused pakuvad meditsiiniabi vastavalt vajadusele ning suunavad patsiendi edasi eriarsti juurde täiendavateks uuringuteks või vajalikeks protseduurideks.

Apteegid aktsepteerivad ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Kuni ravikindlustuse saamiseni ei ole Ukraina sõjapõgenikele ravimite väljaostmisel ette nähtud ravimisoodustusi. Vajaduselpakuvad omavalitsused neile vältimatut sotsiaalabi ja sealt tuleb taotleda ka toetust ravimite ostmiseks. 

Terviseameti info tervishoiuteenustest sõjapõgenikele on koondatud veebilehele: https://terviseamet.ee/et/ukraina Emotsionaalset tuge Eestisse saabuvatele Ukraina sõjapõgenikele pakutakse nii eesti, vene kui inglise keeles 24/7 ohvriabi kriisitelefonil 116 006 ning ohvriabi pakub psühholoogilist esmaabi.

Dementsusega inimestele ja nende lähedastele annab infot abi ja tugiteenuste kohta Dementsuse Kompetentsikeskus (ka vene keeles) telefonil 6446440.