Sellel aastal on tugigruppides osalenud 248 inimest

2019. aasta I poolaastal toimus 41 tugigruppi üle Eesti ning tugigruppides osales 248 lähedast, neist 147 liitus tugigrupiga esmakordselt.

MTÜ Elu Dementsusega eestvedamisel alustati 2017. aasta kevadel nelja tugigrupiga dementsusega inimeste lähedastele: Tallinnas Pirital, Tartus, Võrus ja Kuressaares. Tänaseks on tugigruppe üle Eesti juba 17: Võrus, Tartus, Kuressaares, Paides, Jõgeval, Haapsalus, Keilas, Sauel, Pärnus, Raplas, Narvas, Viljandis ja 5 tugigruppi Tallinnas – Nõmmel, Pirital, Mustamäel, Haaberstis ja Lasnamäel. Narva ja Lasnamäe tugigrupid on venekeelsed. Käesoleva aasta teises pooles planeeritakse 2 uue tugigrupi avamist ning järgnevatel aastatel avatakse tugigruppe veelgi, arvestusega, et tugigrupiga oleks kaetud kõik Eesti maakonnad. 

Tugigruppi on oodatud dementsusega inimeste lähedased ja hooldajad, aga ka need omastehooldajad, kelle lähedasi enam meie seas ei ole. Nende panus oma kogemuste jagamisel on hindamatu väärtusega.

Tugigruppe praktiseeritakse maailmas juba aastakümneid. Tugigruppi võib teisiti nimetada ka toetusgrupiks, eneseabigrupiks või ka vastastikuse abi grupiks, kus koos käivad inimesed, kellel on ühine mure või probleem. Olles koos teistega, keda ühendab sarnane olukord, on loodud üksteise mõistmine läbi oma kogemuse. Laiemas mõttes tähendab see seda, et täiendatakse oma teadmisi, saadakse uut informatsiooni ning kuulates teiste lugusid on võimalik samastuda või võrrelda neid enda kogemusega. Lisaks saab teiste kogemuslugude näitel ennast ette valmistada tulevikuks ning nendel kohtumistel kogetakse kuidas saab oma lähedast paremini aidata ning mis annab iseendale jõudu.

Grupis arutletakse väljapääsmatuna näivate olukordade üle ning võrreldakse saadud informatsiooni enda kogemusega, tasandatakse negatiivseid emotsioone, luuakse uut sotsiaalset võrgustikku, vähendatakse isolatsiooni, saadakse lootust ning keskendutakse positiivsetele eeskujudele grupis. On täheldatud ka seda, et pakkudes teistele liikmetele nõu ja tuge, hakatakse oma probleemi ka uue nurga alt teadvustama. Samuti aitab tugigrupp leina perioodil leida sisemist rahu ja jõudu, et oma lugu läbi töötada ning edasi liikuda.

Tugigrupis on saadud naerda ja nutta ning tunda, et koos oleme tugevamad!

Tuleb rõhutada, et tegemist ei ole teraapiagrupiga. Kui teraapiagruppi juhib professionaal, siis tugigrupi eestvedajaks võib olla ka keegi grupiliikmetest. Siiski on tugigruppi tavaliselt siiski kaasatud keegi spetsialistidest nt sotsiaaltöötaja, õde, arst, tegevusterapeut, kogemusnõustaja vms.

Tugigrupi kohtumistel kehtivad kindlad põhimõtted, millega arvestavad kõik osalejad:

  • Pean kinni konfidentsiaalsusest ja eetikast (grupis räägitu jääb ainult gruppi).
  • Panustan usaldusliku ja avatud õhkkonna loomisesse.
  • Kõik saavad räägitud, kõik saavad kuulatud.
  • Nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid kogemusi. Kuulan kritiseerimata.
  • Abistan ja toetan teisi läbi oma kogemuste jagamise.
  • Kuulan rääkijat teda katkestamata.
  • Mul on võimalus rääkida ja õigus vaikida.
  • Tunded on lubatud, pisarad on lubatud, naer läbi pisarate on oodatud.
  • Keskendun positiivsetele ja energiat andvatele hetketele, mis annavad elujõudu.
  • Grupijuht toetab grupiliikmeid ja liikmed eestvedajat

 Tugigruppides osalejad on öelnud:

 „Tugigrupis on saadud naerda ja nutta ning tunda, et koos oleme tugevamad!“

„Oli võimalus kokku saada inimestega, kel on ühesugused mured ja seega teineteise mõistmine on kerge.“

„Tugigrupis sai juurde jõudu ja positiivsust, millega edasi minna.“

 Tugigrupiga saab liituda igaüks, kes soovib teistega oma kogemusi jagada või vajab teiste toetavat õlga. Selleks ei ole vaja rohkem midagi teha kui leida endale sobivas kohas üks tugigrupp, anda eestvedajale teada, et oled tulemas ning õigel ajal õiges kohas kohal olla. Kui sul ei ole võimalik eelnevalt teada anda, siis võid ka registreerimata lihtsalt kohale tulla.

 Jooksvat infot tugigruppide toimumise kohta leiab kodulehe sündmuste rubriigist või Facebookist.

 Ära jää oma murega üksi, ootame Sind tugigruppi! Kui sul on tuttav, kes on oma lähedase hooldaja, siis palun jaga talle infot tugigrupi kohta.

Aitäh kõikidele tugigrupi eestvedajatele ning vahvatele nõustajatele, kes on käinud kohtumistel oma teadmisi jagamas!

Tugigruppide toimumist rahastab Dementsuse Kompetentsikeskus, tugigruppe juhivad MTÜ Elu Dementsusega vabatahtlikud. Osalejatele on tugigrupid tasuta.

 Autorid: Merle Varik, Kadi Neubauer