Otsime 65-aastaseid ja vanemaid inimesi osalema dementsust ennetava teadveloleku meditatsiooni projekti

Dementsuse Kompetentsikeskus on läbi viimas 65-aastastele ja vanematele kerge kognitsiooni häirega inimestele kognitsiooni parandamiseks ja dementsuse ennetamiseks 12-nädalast teadveloleku meditatsiooni uuringut.  Uuringus osalemiseks otsime Tallinnas elavaid inimesi. Kerge kognitiivne häire ei pea olema eelnevalt diagnoositud, uuringu läbiviijad (arstid) testivad uuringusse soovivaid inimesi. Kui märkate endal või oma lähedastel pereliikmetel väikeseid kognitiivseid muutusi, tulge ise või suunake oma pereliikmed teadveloleku meditatsiooni, mis viiakse läbi juulis ja augustis Tallinnas, ettevalmistused (eelnev vestlus osalejatega) viiakse läbi juunis.

Spetsiaalselt eakatele kohandatud teadveloleku meditatsiooni kursuse viib läbi MTÜ Vaikuseminutid. Kord nädalas toimuvad 2-tunnised kohtumised Tallinnas (Haaberstis).  Iga nädal käsitletakse erinevaid teemasid, nagu näiteks keha teadvustamist ja lõdvestamist, emotsionaalset heaolu toetavaid suhtlusviise, toimetulekut emotsioonide ja stressiga. Teadveloleku meditatsioon on pärit budistliku meditatsiooni praktikast. See on heasoovlik kohalolu. Teadvelolek võimaldab viibida kogu tähelepanuga käsiloleva tegevuse juures ja keskenduda vajalikule. On leitud, et teadveloleku rakendamine vähendab stressi, parandab keskendumisvõimet, võimaldab oskuslikumalt toime tulla häirivate emotsioonidega, valukogemusega, ootamatustega ning parandab emotsionaalset heaolu.

Uuringusse ootame 65-aastaseid või vanemaid inimesi, kellel ei esine raskeid kaasuvaid haiguseid, mis piiraksid aktiivset osavõttu kord nädalas toimuval kohtumisel. Uuringule eelneb arstivisiit, mille käigus arst hindab osalemisest huvitatud inimese uuringusse sobivust vestluse ja kognitsiooni testi abil.

Uuringus osalejatele jagatakse kirjalikud materjalid ning audiofailid koduseks iseseisvaks harjutamiseks.  Enne   meditatsioonikursust, koheselt peale ja 3 kuud peale kursuse lõppemist toimuvad osalejate testimised, mille käigus hinnatakse kognitiivseid võimeid ja emotsionaalset enesetunnet.

Uuringus osalemine on vabatahtlik ja sellest võib loobuda igal ajal. Uuringus osalemine on tasuta. Uuringus osalemist rahaliselt ega muul viisil ei hüvitata.

Huvi ja küsimuste korral palume ühendust võtta dr Terje Matsaluga telefonil 5606 1169 või e-maili teel terje.matsalu@itk.ee

Lisainformatsiooni saate lugeda siit.