The virtual support group in English. Ingliskeelne virtuaalne tugigrupp

Kuupäev

22. aprill 2024 (Esmaspäev)

Kellaaeg

18:00

Aadress

Zoom

The support group is designed for people caring for a loved one with dementia or memory impairment. All people from all over Estonia and beyond who are affected by this topic can participate. The support group is confidential!

The virtual support group in English will take place on April 22 at 18:00 (Estonian time) on Zoom!

Internet connection is required to participate in the virtual support group.

The support group is run by Sandra and Gavin Bisset.

Please register in advance at tugigruppveebis@gmail.com. In response, we will send a link where you can join us.


Tugigrupp on mõeldud lähedastele, kes hoolitsevad dementsusega või mäluhäiretega inimese eest. Osaleda võivad kõik inimesed üle Eesti ja kaugemaltki, keda see teema puudutab. Tugigrupp on konfidentsiaalne!

Ingliskeelne virtuaalne tugigrupp toimub 22. aprillil kell 18.00 (Eesti aja järgi) Zoomis!

Virtuaalses tugigrupis osalemiseks on vajalik internetiühendus.

Tugigruppi juhivad Sandra ja Gavin Bisset.

Palume eelnevalt teavitada soovist osaleda aadressil tugigruppveebis@gmail.com. Vastuseks saadame lingi, kus saab meiega liituda.