Tagasivaade 2018. aastale ja sissejuhatus 2019. aastasse

2018. aasta oli MTÜ Elu Dementsusega “perele” asjalik ja töine. Aasta jooksul jõudsime lisaks tugigruppidele Tartus, Võrus, Tallinnas Pirital ja Kuressaares avada uued tugigrupid Tallinnas Nõmmel ja Mustamäel, Pärnus, Paides, Keilas, Haapsalus ja Jõgeval.

2018. aasta olulised verstapostid
2018. aasta alguses sai valmis Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi juhend, mille kirjutamisel osalesid MTÜ Elu Dementsusega liikmed patsiendi esindajatena juba 2016. aasta suvest. Veebruaris kiideti heaks ka Alzheimeri tõve patsiendijuhend.
Märtsist maini osalesime Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ettevõtluse ja teenusedisaini koosloome arendusprogrammis ideega luua tervishoiu- ja sotsiaalsektori integreeritud teenus, mille eesmärgiks on dementsusega inimeste kiirem jõudmine diagnoosini ja ravini ning sotsiaalsektori poolt pakutavate teenusteni.
Suvel külastasime kümmet erinevat hoolekandeasutust üle Eesti, eemärgiks sotsiaalministeeriumi tellimusel koostada ekspertanalüüs dementsusega inimeste füüsilise keskkonna kohandamise kohta. Ekspertanalüüs sai valmis septembris.
Augustis organiseerisime ja viisime läbi Paide arvamusfestivali tervisealal paneeldiskussiooni “Dementsus Eestis – aeg on ärgata!”.
Alates juunist hakkasime tegema ettevalmistusi Dementsuse Kompetentsikeskuse loomise riigihankes osalemiseks. Terve suve arutasime ja panime kirja, mida Dementsuse Kompetentsikeskus tegema peaks. Tulemus vormus septembri alguses, mil neli ühispakkujat – MTÜ Elu Dementsusega, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, SA Viljandi Haigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool sõlmisid sotsiaalministeeriumiga lepingu.
Septembris tähistasime Dementsuse Kopetentsikeskuse kui ka MTÜ Elu Dementsusega nimel rahvusvahelist Alzheimeri tõve kuud erinevate postituste ja esinemistega meedias.
Septembri lõpus organiseerisime esimese haigekassa poolt korraldatava Alzheimeri tõve patsiendijuhendi koolituse Tallinnas koos Theatrumi etendusega “Isa”.
Oktoobri alguses osalesime Võrumaa loometalgutel “Vunki Mano”, kus vormus Võru dementsuse pädevuskabineti idee, mida hakatakse ellu viima 2019. aastal.
Oktoobri keskel said Dementsuse Kompetentsikeskuse juhtrühm ja eksperdid kokku Tartus, et ühiselt seada eesmärke tulevikuks.
Oktoobri lõpus osalesime rahvusvahelisel Euroopa Alzheimeri konverentsil Barcelonas. Hispaania pealinnas võeti meid erinevate riikide dementsusega inimesi esindavaid riike koondava organisatsiooni Alzheimer Europe eelliikmeks.
Detsembri alguses osalesime Brüsselis Alzheimer Europe poolt korraldataval erinevate riikide tervise- ja sotsiaalministeeriumi esindavate ekspertide kohtumisel ning sellele järgneval Alzheimer Europe liikmete kohtumisel. Brüsselis saime hea ülevaate, millised riigid ja kuidas on arendanud riiklikku dementsuse strateegiat. Dementsusstrateegiaid aitab riikidel koostada Maailma Terviseorganisatsioon, kes on tundnud huvi ka Eesti suhtes ja ootab meie esimesi samme riikliku dementsustrateegia suunal liikumiseks. Brüsselis kogunes ka dementsusega inimeste töögrupp – loodame väga, et me jõuame paari aasta jooksul sama kaugele ja meie hulgast astub esile dementsusega inimene, kelle hääl saab esindada Eestit rahvusvahelisel areenil.
2018. aasta lõpus osalesime Kultuurikatlas Robotexi Elisa Äritexi tootearenduses, kus kirjeldasime dementsusega inimese vajadust GPS seadme osas.
2018. aasta on olnud väga hea, oleme jõudnud vähese ressursiga palju korda saata.
Olulised verstapostid 2019. aastaks
2019. aasta algab ka väga töiselt ja loodetavasti kõikidele ka naeratust nöole toovalt: jaanuari kuu jooksul avame Dementsuse Kompetentsikeskusega dementsuse infoliini, hakkame arendama kodulehekülge, anname välja erinevaid trükiseid (plakateid, voldikuid, juhiseid), veebruaris hakkame pakkuma nõustamisteenust dementsusega inimestele füüsilise keskkonna kohandamise osas.
Jaanuari algusest hakatakse tegema ettevalmistusi dementsuse pädevuskabineti avamiseks Võrus, ettevalmistav projekt kestab 5 kuud.
Veebruaris, sõbrapäeva paiku, tahame süstemaatiliselt hakata koguma kogemuslugusid – läbi lugude jutustamise saame vähendada üksi olemise tunnet ning läbi kogemuse jagamise saame üksteist aidata.
14. märtsil korraldame konverentsi “Teekond dementsussõbralikumate teenuste poole” (toimub Tartus, konverentsil on huvitavad esinejad nii Eestist kui välismaalt).
Suvel anname esmakordselt Dementsuse Kompetentsikeskusega välja infokirja, milles on ülevaade kõigest, mis Eestis toimub dementsusega seotud valdkondades. Infokiri hakkab ilmuma kaks korda aastas.
Arendame integreeritud teenuse, tervishoiu, sotsiaalhoolekande valdkondi, mida täpsemalt teeme, anname jaanuris-veebruaris teada erinevates meedia- ja suhtluskanalites.
Tahame jõuda ka erinevatele üritustele ja seminaridele (nt Eakate festival Tallinnas, erinevad arstkondadele mõeldud seminarid-konverentsid ning sotsiaalhoolekande valdkonna üritused). Kindlasti arendame koostöövõrgustikku teenuse osutajatega ning kaardistame läbi infotelefoni inimeste vajadusi erinevate teenuste järele.
Uuel aastal avame ka uusi tugigruppe – hetkel juba teame, et 22. jaanuaril avatakse tugigrupp Sauel, kuupäeva osas räägime hetkel läbi tugigruppide avamisi Narvas, Tallinnas Haaberstis, Raplas  ja Põltsamaal.  Tugigruppide kõrvale tulevad mälukohvikud, esimene mälukohvik toimub 9. veebruaril Tallinna Teletornis.
20.märtsil toimub Alzheimeri patsiendijuhendi koolitus Tartus, 2019. aasta jooksul jõutakse koolitusega ka Pärnusse, Jõhvi ja Tallinnasse.
Septembrit kui rahvusvahelist Alzheimeri tõve kuud tähistame kindlasti erilisemalt. Oktoobris kui nö meeste kuul tahame välja tulla sõnumitega, kuidas dementsuse teemaga hakkama saada, kui meespere on see pool, kes peab oma haigestunud lähedast toetama.
Rahvusvahelises plaanis osaleme ja räägime Eestis toimuva kohta Alzheimer Europe regulaarsetel liikmete kohtumistel ning vajadusel käime õppimas ka teistes riikides nende headest praktikatest osa saades või püüame Eestisse tuua eksperte, kes annavad head nõu erinevatest dementsuse teemalistest nüanssidest.
Soovitame täpsema informatsiooni saamiseks jälgida facebooki
lehekülge https://www.facebook.com/eludementsusega/ või kodulehekülge www.eludementsusega.ee
Aitäh!
Aitäh kõikidele, kes on meie tegemistesse panustanud!
Tegutseme dementsusega inimeste ja nende lähedaste heaolu parandamise nimel – me ei saa haigust ravida (aga usume, et tulevikus on ka see võimalik!), aga koos tegutsedes saame muuta haigusega elamise inimväärsemaks. Palju hingejõudu kõikidele meie armsatele dementsussündroomiga inimestele ja nende pereliikmetele ning ka kõigile neile, kes aitavad oma hoole ja armastusega dementsusega inimesi nende igapäevaelus!
Mäleta mind helesinise helguse ja päikselise südamega!
Soovime kõigile päikselist 2019. aastat!