Üldhooldekodud saavad nüüd taotleda dementsusesõbraliku asutuse märgist

Avatud on dementsusesõbraliku asutuse märgise taotlemine. Märgist saavad taotleda üldhooldusteenust pakkuvad asutused, kus on õdus miljöö, dementsusega inimeste jaoks kohandatud keskkond, tegevused ja üritused, hea ettevalmistusega personal ning kus võetakse vastu dementsussündroomiga kliente.

Märgise annab välja Dementsuse Kompetentsikeskus.

Märgise taotlemise alustamiseks tuleb täita küsimustik.

Rohkem informatsiooni märgise, selle eesmärkide ja taotlemisprotsessi kohta leiab siit.