5. detsembril 2023 toimus Sakala Keskuses Viljandi Haigla Mälukliiniku konverents “Kaasteelised mäluteekonnal”

5. detsembril 2023 toimus Sakala Keskuses Viljandi Haigla Mälukliiniku konverents “Kaasteelised mäluteekonnal”.

Konverentsil keskenduti mäluhaiguste ennetamisele, äratundmisele ja meditsiinilisele abile ning tutvustati teenuseid mäluhaigustega patsientidele ja nende lähedastele Viljandimaal. Konverentsi teemade hulka kuulusid veel mäluhaiguste sümptomid, kognitiivsed häired noorematel inimestel, mäluhaigusega inimese raviteekond, mäluhaiguste mõju sõiduki juhtimisele ning mäluhaigusega inimeste ja nende lähedaste toetamine.

Dementsuse Kompetentsikeskuse (DKK) juht Piret Purdelo-Tomingas esines ettekandega teemal: „Kuidas saab mäluteekonnal toetada Dementsuse Kompetentsikeskus?“, tutvustades DKK teenuseid, mis hõlmavad tugigruppe lähedastele, ekspert- ja personaalset nõustamist, kogemusnõustamist, juriidilist nõustamist, hingehoidu ja leinanõustamist. Lisaks jagas ta infot dementsusesõbraliku asutuse märgisest, mida on üldhooldusteenust pakkuvatel asutustel võimalik taotleda meie veebilehe kaudu.

Päeva teises pooles toimus kaks paneeldiskussiooni, milles osalesid ka DKK esindajad.

Esimeses arutleti selle üle, kuidas mäluhaigused mõjutavad sõiduki juhtimist ning kuidas hinnata inimeste vaimset võimekust. Teises paneeldiskussioonis oli teemaks, kuidas toetada mäluhaigusega inimesi ja nende lähedasi, et teha õigel ajal õiged valikud – nii mäluhaigusega inimese kui tema lähedaste jaoks. DKK nõustaja Hanna-Stiina Heinmets rõhutas lähedaste toetamise ja võimestamise olulisust, mida peetakse tugigruppide üheks peamiseks ülesandeks, et lähedased nii vaimselt kui ka füüsiliselt vastu peaksid. Tuli juttu ka tulevikuplaanide koostamisest, millest peaks perekonnas juba varakult rääkima, kuna mäluhaiguse süvenedes võib olla liiga hilja selle peale mõelda.

Konverentsil tähistati ühtlasi ka Viljandi Haigla Mälukliiniku esimest sünnipäeva. Mälukliiniku eesmärk on ühendada meditsiiniabi ja sotsiaalvaldkonna teenused mäluhaigusega patsiendi ja tema lähedaste jaoks üheks sujuvaks tervikuks. Rohkem infot Mälukliiniku ja toimunud konverentsi kohta leiate siit: https://vmh.ee/sakala-keskuses-raagiti-maluhaigustest-ja-nendega-toimetulekust/?fbclid=IwAR2BID7GpcaYw8WM1oG4sdMs9ofjRLJOmSEVv7bbnVpeNaOlyNYcD_31ABM

Kogu konverentsi salvestus on kättesaadav SIIN: