Dementsusest rääkimine: Dementsusega inimeste Euroopa töörühma poolt koostatud eetilised suunised
https://www.alzheimer-europe.org/about-us/european-working-group-people-dementia
Foto: https://www.alzheimer-europe.org/about-us/european-working-group-people-dementia
The European Working Group of People with Dementia (EWGPWD) (Dementsusega inimeste Euroopa töörühm) on töötanud 2022. aasta vältel välja suunised meediale, teadlastele, ajakirjanikele, poliitikakujundajatele ja kõigile, kes räägivad dementsusest ja dementsusega inimestest või kujutavad neid avalikkuses.

Järgnevate suuniste eesmärk on suurendada teadlikkust ja pakkuda konstruktiivseid ja sõbralikke juhtnööre eetiliselt ja kaasavalt rääkimiseks. Peame pöörama tähelepanu sõnumitele ja kujutistele, mida me edastame ja kasutame ning püüdma tagada, et need väljendaksid austust dementsusega inimeste vastu, et need ei oleks kahjustavad (nt häbimärgistavad, solvavad või alandavad) ning et need kajastaksid ja soodustaksid dementsusega inimeste kaasamist ühiskonda.

Käesolevad suunised on dementsusega inimeste poolt mittedementsusega inimeste jaoks tehtud töö lõpptulemus. Soovime tagada, et dementsusest ja dementsusega inimestest räägitaks ning neid kujutataks tasakaalustatult ja positiivselt ning aidata kaasa lugupidavama ühiskonna loomisele meie ja meie kaaskodanike jaoks.

Eesti keelde tõlgitud suunised on saadaval SIIN:

1. Kasutage dementsusega inimestele ja/või neid toetavatele või hooldavatele inimestele viidates termineid ja sõnu, mis ei ole solvavad ega häbimärgistavad, vaid on austavad ja kaasavad;

2. Olge tähelepanelik, milliseid termineid ja mõisteid te kasutate ja kuidas üldsus neidtõlgendada võib, lisage vajadusel taustateavet või selgitusi, et inimesed saaksid aru,millest te räägite;

3. Mõelge selle üle, kuidas tabada portreteeritavate inimeste väärikust, isikupära, individuaalsust ja kodakondsust;

4. Püüdke saavutada dementsuse tasakaalustatud/täpsustatud kujutamine;

5. Vältige dementsuse kujutamist viisil, mis tekitab tahtlikult paanikat, on hirmutav või põhineb negatiivsetel stereotüüpidel, klišeedel ja ebasobivatel metafooridel;

6. Seadke oma eeldused dementsuse kohta kahtluse alla;

7. Vältige dementsusega inimeste kujutamist „teistena“, põhimõtteliselt teistsugusena või ebainimlikuna;

8. Vältige inimeste taandamist numbriteks, objektideks, meditsiinilisteks juhtumiteks ja probleemideks;

9. Kujutage dementsusega inimesi erinevatest ühiskonnagruppidest ja kõigist eluvaldkondadest;

10. Küsige dementsusega inimestelt tagasisidet teemade kohta, mida kavatsete kujutada või millest raporteerida;

11. Tundke oma fakte ja arve ning pange need perspektiivi;

12. Olge valmis vaidlustama, kuidas dementsust kujutatakse, kui teile tundub, et see on ebatäpne, lugupidamatu või eksitav;

13. Jagage organisatsioonide andmeid, kust inimesed saavad tuge;

Originaaldokumendiga saad tutvuda SIIN