Võimalus osaleda Linnaorienteerumises dementsuse ennetamiseks  

Vanuse kasvades võivad tekkida muutused vaimsetes võimetes, mis avalduvad näiteks sagedase unustamise, eneseväljendusraskuse, tähelepanuhäirena. Sageli võivad esineda raskused ruumis orienteerumisega, mille tõttu kiputakse ära eksima.

Koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga on Dementsuse Kompetentsikeskusel plaanis uurida, kas väikeses grupis orienteerumine võiks aidata vaimseid võimeid parandada ja seega ennetada dementsust. On teada, et aktiivne eluviis soodustab uute närvirakkude teket, turgutab verevarustust ja parandab meeleolu. See kõik on oluline, et ajul oleks hea tervis. Grupiorienteerumine aitab treenida tähelepanu, tegevuse planeerimist, koostööd ja muidugi orienteerumisvõimet ennast.

Uuringusse on oodatud 65-aastased või vanemad inimesed, kellel esinevad mõningad muutused vaimsetes võimetes, kuid ei esine dementsust ja kellel ei ole raskeid kaasuvaid haiguseid. Uuring toimub linnakeskkonnas Tallinnas – osaletakse poole aasta jooksul alates aprilli lõpust kord nädalas Linnaorienteerumise üritustel. Enamasti 1,5 – 2 km piiresse jääval rajal tuleb kaardi abil leida tähistatud punkte.

Kõikidel uuringus osalejatel hinnatakse vaimseid võimeid enne uuringut, uuringu ajal ning uuringu lõppedes. Uuringus osalemine on vabatahtlik ning selle eest tasu ei maksta. Küll aga ootab uuritavaid ees iganädalane meeleolukas treening.  Uuringusse värbamine ja testimine toimub märtsi kuu jooksul.
Täpsem info neuroloog Terje Matsalult, terje.matsalu@itk.ee, telefon 620 7425 või 5614 4548.