Üle-eestilised veebiseminarid aitasid tõsta teadlikkust dementsusest
Dementsuse Kompetentsikeskus korraldas märtsis ja aprillis üle-eestiliselt kuus veebiseminari, kus osalesid nii Päästeameti kui ka Politsei- ja Piirivalveameti spetsialistid. Seminaride eesmärk oli tõsta teadlikkust dementsuse sümptomitest ja aidata paremini mõista dementsusega inimeste käitumist ja vajadusi. Kokku osales seminaridel üle 200 inimese ja me oleme selle üle väga rõõmsad!
Soovime tänada kõiki osalejaid, kes võtsid aega oma teadmiste laiendamiseks selles tõsises terviseprobleemis. Dementsuse Kompetentsikeskus soovib edaspidigi tõsta Päästeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti spetsialistide teadlikkust dementsusega seotud teemadel. Suur aitäh ka dementsuse teemaliste seminaride koolitajale Piret Purdelo-Tomingasele!
Kui teil on dementsusega seotud küsimusi, siis võtke meiega julgelt ühendust aadressil dkk@koeruhk.ee, www.dementsus.ee