Dementsuse Kompetentsikeskus pakub nõustamisi inimestele ja asutustele

Personaalse nõustamise teenus on  dementsusega inimestele ja lähedastele, kes vajavad põhjalikumat ärakuulamist ja lahenduste leidmiseks võivad vajada ka spetsialistiga kohtumist. Nõustamist võib saada dementsusega inimene ise, tema pereliige, aga ka lihtsalt tuttav või naaber, kes on märganud probleemi ja soovib aidata või selgust saada. Personaalne nõustamine on mõeldud ka spetsialistidele, kes igapäevaselt puutuvad kokku dementsussündroomiga inimestega. Personaalne nõustamine võib toimuda telefoni teel, kirjavahetuses või inimesele sobivas kohas.

Lihtsaim viis on helistada dementsuse info- ja usaldusliinile 644 6440, kust saab esmast nõu ja abi, kuid kui teema on komplekssem ja vajab lisaks teiste spetsialistide kaasamist, tegeletakse sellega edasi personaalse nõustamisena.   Teine võimalus on kirjutada meile aadressil info@eludementsusega.ee.

Nõustamine võib olla anonüüme, oluline ei ole see, kes on dementsussündroomiga inimene või ta lähedane, vaid see, kuidas on võimalik konkreetses olukorras aidata.

2019 I poolaastal nõustati personaalselt 31 inimest.  Teemade spekter oli lai, enim sooviti nõu, kuhu pöörduda teenuste saamiseks ning kuidas leida sobiv hooldekodu.  Samuti oli korduvaks teemadeks ravimid,  nende toimed ja meditsiiniline transport.

Ekspertnõustamisteenust pakutakse dementsusega inimeste teenuseosutajatele: hoolekandeasutused, õendusabi, koduteenuse pakkujad, hooldajad, sostsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, päevakeskused jt.  Ekspertnõustamine pakub tuge sotsiaal- ja tervishoiu töötajale, et leida õige viis ja suund dementsusega seotud küsimuse lahendamisel.

Nõu võib küsida uute ettevõtmiste käigus või olemasoleva teenuse arendamiseks. Nõustamine hõlmab soovitusi kohandamise, teenuste, abivahendite, teraapiate, personali kohta ja heade praktikate jagamist.

Selle aasta esimeses poolaastas nõustati 13 asutust või omavalitsust. Enim vajati soovitusi hooldekodu kohandamise osas, et muuta see sobivaks demetsusega inimestele.  Peamised teemad olid ruumiplaneering, keskkonna kohandamine nt viidasüsteem, õueala ja liikumisteede kujundamine, aga küsiti nõu ka turvalisuse ja klientide riietuse teemadel.

Ekspertnõustamiseks lepitakse spetsialistiga kokku temale sobiv aeg ja viis kohtumiseks (sh virtuaalne). Esmaseks kontaktivõtuks kirjutage meile: info@eludementsusega.ee.