Dementsuse teemalised veebikoolitused: tugi kohalikele omavalitsustele ja hoolekandeasutustele
Fotol: DKK meeskond videostuudios

Aprillis toimusid kaks veebikoolitust, mis keskendusid dementsuse teemadele: “Dementsuse sümptomid ja suhtlemise metoodikad” ning “Dementsusega inimese lähedaste toetamine”. Mõlemale koolitusele registreerus ligikaudu 500 osalejat üle Eesti ning need toimusid 10. ja 18. aprillil. Kokku on planeeritud neli koolitust, järgmised kaks toimuvad juba maikuus, kus käsitletakse teemasid nagu „Dementsusega inimese toimetuleku toetamine, mittefarmakoloogiline lähenemine“ ning „Dementsusega inimese elulõpu hooldus ja palliatiivravi põhimõtted“. Veebikoolituste korraldamisel lähtuti kohalike omavalitsuste ja hooldekodude poolt esile toodud vajadustest.

Kui pereliikmel tekivad dementsuse sümptomid, muutub kõik mitte ainult tema enda, vaid ka tema ülejäänud pere jaoks. Kirjanduses on dementsusega inimeste lähedasi nimetatud nähtamatuteks teisteks patsientideks ning dementsust „lähedaste haiguseks“. Dementsusega inimene perekonnas eeldab pereliikmetelt eelkõige kannatlikkust, loovust, paindlikkust ja kohanemisvõimet. Dementsusdiagnoosiga kaasnevate muutustega kohanemine on protsess. See võib lähedasi mõjutada mitmel erineval viisil – emotsionaalselt, füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt. Mõnikord on tunne, et saadakse hästi hakkama ja teinekord kerkivad üles üllatavalt tugevad tunded. Need võivad hõlmata viha, süütunnet, pettumust ja pahameelt. See kohanemisprotsess sarnaneb leinamisega – välja arvatud see, et inimene on endiselt elus.

Mida aeg edasi, seda rohkem puutume sotsiaalvaldkonnas kokku dementsusega inimeste ja nende peredega. Seetõttu on väga tähtis mõista dementsuse olemust ja tõsta teadlikkust selles osas, mida saame meie omalt poolt teha nende perede ja inimeste heaks, kes niigi pistavad päevast päeva rinda haigusest tingitud väljakutsetega.

Inimeste hoiakud indiviidi, asutuse ja osakonna tasandil võiksid dementsusega inimeste ja nende perede suunas muutuda mõistvamaks ja hoolivamaks, võrgustikutöö tugevamaks ja sujuvamaks.

Kuigi oleme teinud juba esimesed olulised sammud selles suunas, seisab meil veel ees pikk tee. Üheskoos jõudusid ühendades on see aga võimalik. Dementsuse Kompetentsikeskus pakub omalt poolt asutustele ja spetsialistidele tasuta tuge ja nõu, et me saaksime koos astuda järgmiseid samme ning luua kogukond, kus dementsusega inimesed ja nende pered tunnevad end hoituna ja toetatuna.

Fotol: Hanna-Stiina Heinmets