Haapsalus toimus tugigrupijuhtide koolituspäev: uued teadmised ja koostöövõrgustiku tugevdamine
Fotol: tugigrupijuhid

Kaks korda aastas korraldab Dementsuse Kompetentsikeskus (DKK) tugigrupijuhtidele koolituspäevi, et suurendada teadmisi dementsusest ja pakutavatest teenustest. Läbi koolituste soovime tugevdada tugigrupijuhtide omavahelist võrgustikku ja minna üksteisele külla nendesse Eestimaa piirkondadesse, kus oleme dementsusega inimeste lähedastele tugigrupi avanud. Võimalusel tutvume ka dementsusega inimestele suunatud teenustega selle piirkonnas.

16. aprillil kogunesid DKK vabatahtlikud tugigrupijuhid Haapsalus koolituspäevale, mille raames tutvuti kohaliku sotsiaalmaja tööga ning kuulati loengut „Dementsus ja meeletaju“.

Haapsalu sotsiaalmaja direktor Annaliisa Täht tutvustas oma maja teenuseid, mille alla kuuluvad nii koduteenused, päevahoid dementsusega inimestele, transporditeenus ja paljud muud teenused. Pikkade aastate jooksul on Haapsalus välja ehitatud võrgustik, mis toetab dementsusega inimese ja tema lähedaste toimetulekut nii kodus kui ka sotsiaalmajas.

Päeva teises pooles rääkis Sheffield Hallam Ülikooli sensoorse integratsiooni õpingute magistrant Talvi Toom tugigrupijuhtidele meeletajust ja seda just dementsusega inimeste vaatevinklist. Oli väga põnev loeng, mille jooksul said tugigrupijuhid palju rohkem teada inimese kaheksast meelest ning nende toimimisest. Samuti käsitleti seda, mis saab siis, kui mõni meeltest enam ei toimi.

Fotol: Talvi Toom

Vabatahtlikud tugigrupijuhid saavad neid uusi teadmisi tugigrupis jagada ka dementsusega inimeste lähedastele. Hetkeseisuga toimub üle Eesti rohkem kui 30 dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigruppi. Paljudes tugigruppides on eestvedajaid rohkem kui üks, seega hetkel teeb vabatahtlikku tööd rohkem kui 45 vabatahtlikku tugigrupijuhti.

Lähedased leiavad endale sobiva tugigrupi meie veebilehelt https://dementsus.ee/sundmused/.

Tugigrupid on konfidentsiaalsed, st et kõik, mis tugigrupis räägitakse, jääb tugigruppi!

Tugigrupis osalemine on kõigile tasuta.

Kõik huvilised on oodatud tugigrupiga ühinema!